تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۲دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ژانویه۲۰۲۲

اوضاع سیاسی در قزاقستان در گفتگو با توکل سخنان بکتاش آبتین قبل از رفتن به زندان گفتگو با اکبر معصوم بیگی پیرامون قتل بکتاش آبتین

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده، منوچهر مانی، رضا پورکریمی و احمد موسوی رضا پور کریمی – دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران منوچهر مانی – تامین اجتماعی و محروم شدن کارگران از درمان با ارز ۲۳ هزار تومانی حسین منصوری – سیل در استان های جنوبی کشور محسن رجب زاده – فرونشست زمین مرسده قائدی – نگاهی به دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت منوچهر مانی – اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احمد موسوی – قتل تبهکارانه بکتاش آبتین نویسنده آزادی خواه توسط جمهوری اسلامی نگاه هفته – کرونا و کنسرن های دارویی – حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ برابر با ۷ژانویه ۲۰۲۲

افغانستان در سالی که گذشت

گفتگو با مهرداد نشاطی از زندانیان سیاسی سابق در باره روند دادگاه نوری و اهمیت این دادگاه در جنبش دادخواهی شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۵دی ۱۴۰۰برابر با ۵ژانویه 2022


گفتگو با توکل پیرامون انتخابات در شیلی نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۵۲ وضعیت پناهندگی در سالی که گذشت در گفتگویی با احمد پوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۲

نگاه هفته – برای جمهوری اسلامی جان و سلامتی مردم اهمیتی ندارد – حسین منصوری دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده و سعید آزاد سعید آزاد – کشتن دو دختر نوجوان در بلوچستان حسین منصوری – ترس جمهوری اسلامی از مبارزات زنان حسین منصوری – معضلات کودکان مبتلا به سرطان و دیگر بیماران خاص محسن رجب زاده – اتوبوس خوابی و معضل گرانی مسکن مرسده قائدی – نگاهی به دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت سعید آزاد – درگیریهای مسلحانه اخیر در بلوچستان و تاریخچه آن حسین منصوری – افزایش اعدام در ایران و چرایی آن

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ دسامبر۲۰۲۱


کنسرنهای دارویی ورقابتها , وضعیت بیماری کرونا در ایران در گفتگو با دکتر منوچهر بیاتی

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ دسامبر۲۰۲۱


در باره اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان و معلمین در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۵۱

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

۰۲۱ نگاه هفته – نگاهی به تشتت و تضادهای در درون هیات حاکمه – حسین منصوری دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده، رضا پورکریمی و منوچهر مانی حسین منصوری – طرح افزایش قیمت بنزین و اهداف جمهوری اسلامی از آن منوچهر مانی – اعتصاب در شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی محسن رجب زاده – بیماری دو عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و خواست آزادی زندانیان سیاسی رضا پور کریمی –تجمع اعتراضی سراسری معلمان مرسده قائدی – ادامه دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حسین منصوری – تصادف در جاده خرمشهر اهواز و جان باختن کارگران نفت حسین منصوری – کرونا و معضل درمان در ایران – درمان رایگان یک حق همگانی است

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳ دی ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ دسامبر۲۰۲۱


بودجه ۲۰۲۱ در گفتگو با حسین منصوری

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۵۰

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

گفتاری در باره بیکاری

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۰برابر با ۲۲دسامبر۲۰۲۱


اعترضات سراسری معلمین , مطالبات و چشم انداز آن در گفتگو با ستار رحمانی , بهروز فراهانی و احمد موسوی