تلویزیون دمکراسی شورایی مرداد جمعه 17 1399 برابر 7 اگوست 2020

سخن روز /اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

قسمت ششم از سلسله گفتگو در باره برنامه عمل سازمان فداییان – اقلیت در گفتگو با اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 15 مرداد 1399برابر 5 اگوست 2020


مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران در هفت تپه و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 881

ویروس کرونا و سیاست ایمنی سازی جمعی در جمهوری اسلامی در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ آگوست ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا و دوگانگی در سیاست‌های حاکمیت –

اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی جنوب – اعتصاب و اعتراض کارگران هپکو و هفت تپه –

صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی) برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت یازدهم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه دهم مرداد 1399برابر با 31 جولای 2020


سخن روز /اردوان زیبرم

باز پخش گفتگو با سحر محمدی درباره کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

قسمت ششم از سلسله ‹گفتار درباره برنامه عمل سازمان فداییان – اقلیت درحکومت شورایی در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه هشتم مرداد 1399برابر با 29 جولای 2020


گفتگو با پژمان رحیمی در مورد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 880

گفتگو با حسن بهزاد در رابطه با وضعیت کرونا در ایران و جهان

کلیپ به یاد احمد شاملو

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

کلیپی در یادمان زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ توسط جلادان جمهوری اسلامی سر بر دار شدند

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت دهم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه سوم مرداد 1399برابر با 24 جولای 2020


سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در منطقه در گفتگو با ایوب مدائن

سلسله گفتگو پیرامون برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت قسمت پنجم در گفتگو با توکل

2020تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه اول مرداد 1399برابر با 22 جولای


گفتار روز / اردوان زیبرم گفتگو با مرسده قایدی در مورد احکام اعدامها در ایران

نشریه کار ارگان فداییان – اقلیت شماره 879

سخنرانی احمد موسوی در گرامیداشت جانفشانان راه ازادی و سوسیالیزم در ونکوور کانادا- 2019

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

گزیده شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل – قسمت نهم

2020 تلویزیون دمکراسی شورایی حمعه 27 تیر 1399برابر با 17 جولای


گفتار روز / اردوان زیبرم بازپخش نگاه هفته / حسین منصوری بازپخش گفتگو با توکل / اقدامات عملی حکومت شورایی قسمت چهارم