فراخوان کمک مالی تلویزیون دمکراسی شورایی

tvshora1.jpgکارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران مترقی

درودهای گرم و صمیمانه ما را بپذیرید!

هدف از راه‌اندازی تلویزیون دمکراسی شورائی که از ۱۵ آبان ۱۳۹۱ برنامه‌های خود را آغاز کرده است، ایجاد فرستنده‌ای بود که به طور خاص، از منافع، خواست‌ها و اهداف طبقه کارگر، و از موضع این طبقه، از منافع و خواست‌های تمام زحمتکشان و ستم‌دیدگان دفاع کند.

از آن‌رو، حاصل کار و دستمزد ناچیزمان را به پخش این فرستنده تلویزیونی اختصاص دادیم. اما به علت امکانات محدود مالی، ناگزیر شدیم برنامه‌های خود را به دو روز در هفته محدود کنیم. اکنون نیز استمرار کار این تلویزیون به حمایت و کمک مالی شما عزیزان وابسته است. ما تردیدی نداریم که ما را در این راه تنها نخواهید گذاشت؛ زیرا: به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۶ دی

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، دوشنبه ۴ دی

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ٢٩ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، دوشنبه ۲۷ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۲۲ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، دوشنبه ۲۰ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۱۵ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی -دوشنبه ۱۳ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۸ آذر

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید