تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳۰مهر۱۴۰۰برابر با ۲۲اکتبر ۲۰۲۱

سخن هفته / اردوان زیبرم

وضعیت بیماری کرونا درا یران در گفتگو با احمد موسوی

اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸مهر۱۴۰۰برابر با ۲۰اکتبر ۲۰۲۱

گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون مبارزات کارگران هفت تپه

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۴۲

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده و منوچهر مانی


سخن هفته / اردوان زیبرم اعتصابات کارگران معادن ذغال سنگ کرمان ,

دور جدید اعتصابات کارگران هفت تپه و اعتراضات کارگران معدن مس سونگون در اذربایجان شرقی در گفتگو با کامران ساختمانگر فعال کارگری در ایران شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۱مهر۱۴۰۰ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

حران و تنش میان دولتهای ایران و اذربایجان و انتخابات عراق در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار شماره۹۴۱ کلیب گفتاری به مناسبت قیام مردم و صیادان ازاد انزلی در ۲۳و۲۴ مهرماه ۱۳۵۸علیه رژیم حمهوری اسلامی اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با ، فتان جوکار، افسانه پویش، محسن رجب زاده، احمد موسوی و منوچهر مانی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۶ مهر۱۴۰۰برابر با ۸ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۴۰ به مناسبت روز جهانی معلم و مبارزات معلمین در ایران در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۴مهر۱۴۰۰ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس و ساعات برنامه

دور جدیدی از مبارزات کارگران بویژه کارگران هفت تپه در گفتگو با اصلان جوادزاده

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۹مهر۱۴۰۰ برابر با ۱ اکتبر ۲۰۲۱


اطلاعیه تلویزیون دمکراسی شورایی برای تغییر فرکانس

سخن هفته / اردوان زیبرم

دلنوشته ای در باره بازگشایی مدارس در ایران

گفتاری با عنوان : وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی