تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۲۱آپریل ۲۰۲۳

گفتگوی هفته با حسین منصوری پیرامون اعتراضات دانش اموزان و خانواده ها به حملات شیمایی به مدارس ,قیمت سرسام اور خرید مسکن و اجاره خانه ها , هزینه های میلیاردی برای ارسال پیامک حجاب و سالگرد انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳۰فروردین۱۴۰۲ برابر با ۱۹آپریل۲۰۲۳


طرح مطالبات سیاسی کارگران برای اول ماه مه روز جهانی کارگر در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۶ زن در مبارزه قسمت نهم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – در گرامی داشت یاد رفیق بیژن جزنی و یاران اش محسن رجب زاده – مبارزه برای افزایش دستمزد حسین منصوری – گسترش اعتراضات در ایران، آیا توفان دیگری در راه است؟ خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی برای دادخواهی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۵فروردین ۱۴۰۲برابر با ۱۴آپریل ۲۰۲۳


گفتگوی هفته با حسین منصوری پیرامون برکناری وزیران در کابینه رئیسی , مقاومت زنان علیه حجاب و ادامه مسمومیت مدارس دحترانه و رشد اعتیاد در ایران سخن هفته / اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۳فروردین۱۴۰۲ برابر با ۱۲آپریل۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) جمهوری اسلامی مسئول مستقیم مسمومیت سازی مدارس دخترانه است

ارزیابی از اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی در ایران و چشم انداز در گفتگو با توکل نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۵

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ آوریل ۲۰۲۳


دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مادر کیان پیرفلک در کنار مادر مجاهد کورکور، همگان می دانند که جمهوری اسلامی قاتل کیان است حسین منصوری – اعتراض بازنشستگان و کارگران هفت تپه به مصوبه شورای عالی کار محسن رجب زاده – ادامه حملات شیمیایی رژیم به مدارس دخترانه، مردم قهرمان سقز به خیابان آمدند خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی دادخواهان تا سرنگونی و رسیدن به عدالت در خیابان هستند

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۸فروردین ۱۴۰۲برابر با ۷ آپریل ۲۰۲۳

گفتگوی هفته با حسین منصوری پیرامون اعتراضات کارگران هفت تپه به تصمیم شورای عالی کار در مورد دستمزد,

اعتراضات و تجمعات معلمین , باز شدن مدارس و ادامه جملات شیمیایی به مدارس دخترانه و تشدید فشار به زنان برای تحمیل حجاب اجباری

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

زن در مبارزه قسمت هشتم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۶فروردین۱۴۰۲ برابر با ۵آپریل۲۰۲۳

مقاومت و مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و اقدامات رژیم جمهوری اسلامی علیه بی حجابی درگفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۴

زن در مبارزه قسمت هفتم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳ آوریل ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: خاکسپاری پدر سهراب اسدیان حسین منصوری – تشدید بحران اقتصادی در سال ۱۴۰۱ و علل و چگونگی آن محسن رجب زاده – مبارزات مردم بلوچستان و جنایات رژیم در حق ستم دیدگان بلوچ خاوران

: گفتگوی مرسده قائدی با نیره انصاری حقوقدان

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۱فروردین ۱۴۰۲برابر با ۳۱مارس ۲۰۲۳


اطلاعیه کمیته خارج سازمان فداییان(اقلیت) به مناسبت در گذشت سهراب اسدیان گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی / سارا سرابی زن در مبارزه قسمت ششم