تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه با حسین منصوری دستگاه سرکوب تنها تکیه گاه حکومت اسلامی اما رو به اضمحلال زنده باد مبارزه ستم دیدگان کردستان نگاهی به گسترش اعتصابات کارگری اهمیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد ما هر دو مرده ایم – نوشته کنش یار با اجرای سارا سرابی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۴ آذر۱۴۰۱برابر با ۲۵نوامبر۲۰۲۲


گفتگوی هفته با حسین منصوری , خیزش انقلابی مردم در هفته ای که گذشت سخن هفته / اردوان زیبرم گفتاری به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان / سارا سرابی دلنوشته ای از کنش یار (باز پخش )

0:00 / 1:29:55

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱برابر با ۲۳ نوامبر۲۰۲۲


نگاهی به اعتصابات کارگری بویژه اعتصاب در ذوب و اهن اصفهان و تاثیرات این اعتصاب , و ارزیابی از وضعیت در کردستان در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۷ دلنوشته ای از کنش یار/ سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ توامبر ۲۰۲۲


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – از فراخوان شورای هماهنگی و اعتصاب سراسری معلمان حمایت کنیم دوشنبه تا دوشنبه: منوچهر مانی – روز جهانی کودک و رژیم کودک کش حاکم بر ایران رضا پورکریمی – از کردستان قهرمان تا بلوچستان خونین آکسیون و اعتصاب غذای مخالفان جمهوری اسلامی در هامبورگ خاوران: مردم قهرمان بلوچستان با یاد و برای جان فشاندگان شان ایستاده اند تا پایان گفتگوی مرسده قائدی با فریبا بلوچ

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۷ ابان۱۴۰۱برابر با ۱۸ نوامبر۲۰۲۲


گفتگوی هفته با حسین منصوری , سالگرد قیام آبان ۹۸و خیزش انقلابی مردم در هفته ای که گذشت

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱برابر با ۱۶ نوامبر۲۰۲۲


وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی و زندانیان سیاسی در شرایط کنونی در گفتگو با رفقا: مرسده قائدی , محسن رجب زاده و احمد موسوی

گزارشی از یک شاهد عینی از جنگ و گریز خیابانی در تبریز

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۶

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ توامبر ۲۰۲۲


دوشنبه تا دوشنبه: اردوان زیبرم – یک گزارش خبری از کارگران نفت سعید آزاد – خدا نور لجه ای نماد مبارزه و مظلومیت مردم بلوچستان افسانه پویش – تلاش بیهوده رژیم برای جا دادن اصلاح طلبان ورشکسته حکومتی در جنبش دانشجویی رضا پورکریمی – ترس حکومت اسلامی و دیگر مرتجعان مذهبی از جنبش عمامه پرانی و حجاب سوزانی خاوران: گرامی داشت قیام آبان ۹۸ در گفتگوی مرسده قائدی با حمید صبی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۰ ابان۱۴۰۱برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۲۲


گفتگوی هفته با حسین منصوری در نگاهی به خیزش انقلابی مردم در هفته ای که گذشت تابوت جمهوری اسلامی بر دوش مردم

/ سارا سرابی ارزیابی از فعالیتهای اپوزسیون خارج کشور در حمایت و پشتیبانی از خیزش انقلابی مردم در ایران در گفتگو با بهروز فراهانی


ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش انقلابی در ایران و چشم انداز آن در گفتگو با رفیق توکل

گزارشی از فعالان کارگری جنوب گزارشی از کارگران حفاری

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۵ گفتاری برای آزادی زندانیان سیاسی و تمامی بازداشت شدگان اخیر تلاش کینم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۷ توامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – ارتجاع اسلامی بار دیگر بلوچستان را به خون کشید دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – حدیث نجفی: روزی که همه چیز عوض شود! محسن رجب زاده – با سراسری کردنشعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به حمایت از زندانیان و خانواده های شان برخیزیم خاوران: مرسده قائدی – از دادخواهان خردسال تا پدران و مادران دادخواه