تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۶ خرداد۱۴۰۱ برابر با ۲۷ می۲۰۲۲

گفتگو با احمد موسوی در باره سخنان اخیر خامنه ای برای افزایش جمعیت

هسته های سرخ در گفتگو با اصلان جوادزاده (باز پخش از ارشیو)

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ می۲۰۲۲

خیزشهای اخیر توده ای , نقاط ضعف و قوت این خیزشها , نقش طبقه کارگر و چشم انداز در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۱

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ می ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه منوچهر مانی – اعتراضات کارگران قرارداد موقت

حسین منصوری –

اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

محسن رجب زاده

– نگاهی به سخنان اخیر خامنه ای در اوج اعتراضات مردمی

حسین منصوری

– سناریوهای سوخته رژیم برای سرکوب جنبش اعتراضی معلمان و اهمیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد حسین منصوری – اعتراضات اخیر،

شرایط انقلابی و چه باید کردها

سعید آزاد – گسترش نفوذ سپاه پاسداران در بلوچستان و نتیجه این نفوذ بر وضعیت مردم بلوچ

برنامه روز جمعه تلویزیون دمکراسی شورایی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخن هفته /اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار شماره 9۷۰

هوا هم نفس نمی کشد /کنش یار

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , آزادیهای سیاسی وحقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۳۰ أردیبهشت ۱۴۰۱برابر با ۲۰ می۲۰۲۲

سخن هفته /اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار شماره 9۷۰

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۸می۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان-اقلیت در حمایت از اعتصاب کارگران و رانندگان شرکت واحد

موج گسترده اعتراضات مردم , نقش طبقه کارگر وچشم انداز ان در گغتگو با حسن حسام؛ صلاح مازوجی و اصلان جوادزاده

با کشورم چه رفته است شعری از سعید سلطانپور(باز پخش )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ می ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان موج تظاهرات در اعتراض به گرانی نان و افسارگسیختگی تورم دوشنبه تا دوشنبه حسین منصوری – جنبشی برای کار، نان و آزادی منوچهر مانی – فاجعه فروش قلب و معضل فقر در ایران افسانه پویش – جهان سرمایه داری: افزایش فقر در سویی و افزایش هزینه های نظامی در سوی دیگر محسن رجب زاده – نگاهی به تجمع اخیر معلمان در روز ۵ شنبه

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۳أردیبهشت ۱۴۰۱برابر با ۱۳می۲۰۲۲

بررسی روند دادگاه حمید نوری و تاثیر ان برای جنبش دادخواهی

در گفتگو با شاهدان این دادگاه : منوچهر مانی , مهرداد نشاطی و رحمان درکشیده

نگاهی به نشریه کار شماره 96۹

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ می۲۰۲۲


سونامی افزایش قیمت مواد غذایی در ایران و چشم اندازاین وضعیت در گفتگو با توکل

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۹ می ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه منوچهر مانی – ۵ سال از فاجعه انفجار معدن و جان باختن کارگران معدن زمستان یورت گذشت

مرسده قائدی – نگاهی به آخرین جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت با یک جمعبندی کوتاه، همراه با فیلم هایی از مراسم دیده بان ایران در برابر دادگاه

محسن رجب زاده – گرانی و اعتراضات مردم