برنامه دوشنبه ٧ مرداد ‌١٣٩٢ برابر با ٢٩ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

موضع‌گیری خامنه‌ای و بن‌بست روحانی: احمد موسوی
گفت‌وگویی درباره‌ی تشکل‌های طبقاتی کارگران: صدیق اسماعیلی و اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورایی/ چهارشنبه ٢ مرداد ١٣٩٢ برابر با ٢۴ جولای ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ٣١ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ٢٢ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:
گفت‌وگویی درباره‌ی تشکل‌های طبقاتی کارگران
(قسمت دوم)
ابراهیم آوخ و حسین منصوری

برنامه چهارشنبه ٢۶ تیر ١٣٩٢ برابر با ١٧ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

جاسوسی در درون حکومت اسلامی با نگاهی به کشف دوربین در دفتر مطهری نماینده مجلس
احمد موسوی
پیرامون فعالیت‌های اخیر زنان بورژوا مذهبی و زنان بورژوا لیبرال در پی انتخاب حسن روحانی
اعظم نوری

برنامه دوشنبه ٢۴ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ١۵ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نقش روحانی در سرکوب قیام دانشجویی ١٨ تیر
احمد موسوی
گفت‌وگویی درباره‌ی تشکل‌های طبقاتی کارگران
ابراهیم آوخ و حسین منصوری

برنامه چهارشنبه ١٩ تیر ١٣٩٢ برابر با ١٠ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نگاهی به تحولات مصر: بهروز فراهانی
اسنودن و افشای سیاست‌های پشت‌پرده: حسن بهزاد

برنامه دوشنبه ١٧ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ٨ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نگاهی به اعتراضات اخیر کارگری و خواست‌های کارگران: منوچهر مانی

بررسی آخرین شماره نشریه کار: اردوان زیبرم

برنامه چهارشنبه ١٢ تیر ١٣٩٢ برابر با ٣ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی و وضعیت معیشتی مردم: فریبرز رئیس دانا
نگاهی به علل اجرای تحریم‌های جدید آمریکا: احمد موسوی

برنامه دوشنبه ١٠ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ١ جولای ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

اعتراضات اخیر مصر: آروین
بالا رفتن نرخ تورم و وضعیت وخیم معیشتی کارگران، آیا دولت روحانی برنامه‌ای برای این معضلات دارد؟:

حسین منصوری