تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۵ خرداد‌ ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ مه ۲۰۱۶

تأیید لایحه جرم سیاسی در شورای نگهبان
احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۷ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ مه ۲۰۱۶

افشای پشت پرده عقب نشینی هسته یی جمهوری اسلامی
حسین منصوری
معضل خودکشی در ایران، ریشه ها و راه حل ها
افسانه پویش

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ مه ۲۰۱۶

شرایط کنونی جنبش معلمان
احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۶ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۴ مه ۲۰۱۶


گزارشی از برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران
شجاع ابراهیمی
اول ماه مه در جهان چه گذشت
اردوان زیبرم