تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۱۵


بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)
به مناسبت اول ماه مه

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری
به مناسبت اول ماه مه 2015

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۵


اول ماه مه و مطالبات کارگران
اصلان جواد زاده
علی دماوندی
ایوب رحمانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۱۵


فقر، جنگ و فاجعه انسانی در دریای مدیترانه
حسن بهزاد

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۱
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۵


شکست سیاست های جمهوری اسلامی و تشدید اعدام ها
احمد موسوی

اهمیت اعتراضات سراسری معلمان
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۱۵

تشدید درگیری های مسلحانه در استان های مرزی
منوچهر مانی
پیامدهای قتل فرخنده در افغانستان
لادن توکلی
ادامه کشتار فلسطینیان، این بار در اردوگاه یرموک
بهروز عارفی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۱۵

ارزیابی از توافقات اجلاس لوزان، نتایج و پیامدها
روبن مارکاریان (سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر)
نصرت تیمورزاده (حزب کمونیست ایران)
احمد موسوی (سازمان فدائیان – اقلیت)

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۸ آوریل


بحران یمن و چشم انداز آن
بهروز فراهانی

بررسی نشریه کار شماره ۶۹۰
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ برابر با ششم آوریل ۲۰۱۵

تأثیر توافقنامه لوزان بر اقتصاد ایران      حسین منصوری
اسلامگرایی و ستم بر زنان               اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ برابر با اول آوریل ۲۰۱۵

ماراتن مذاکرات هسته یی و نتایج آن
احمد موسوی

مسأله ی دستمزد و چشم انداز وضعیت معیشتی کارگران
غلامرضا غلامحسینی