تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ برابر با ششم آوریل ۲۰۱۵

تأثیر توافقنامه لوزان بر اقتصاد ایران      حسین منصوری
اسلامگرایی و ستم بر زنان               اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ برابر با اول آوریل ۲۰۱۵

ماراتن مذاکرات هسته یی و نتایج آن
احمد موسوی

مسأله ی دستمزد و چشم انداز وضعیت معیشتی کارگران
غلامرضا غلامحسینی