تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۶ اسفند۱۴۰۱برابر با ۱۷مارس۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی /سارا سرابی زن در مبارزه قسمت پنجم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۴ اسفند۱۴۰۱برابر با ۱۵مارس۲۰۲۳

ایران در سالی که گذشت در گفتگو با توکل در گرامیداشت روز ۲۵ اسفند روز جانفشانان فدایی / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۲۳

رضا پورکریمی – نگاهی به چگونگی برگزاری روز جهانی زن در ایران ویژه برنامه ۲۵ اسفند روز جانفشانان فدایی زن در مبارزه – قسمت چهارم خاوران: مرسده قائدی – سال نو را به همراه خانواده ها در جلوی زندانها برگزار کنیم!

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۹اسفند۱۴۰۱برابر با ۱۰مارس ۲۰۲۳گفتگو با اصلان جوادزاده در باره منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی در ایران و نقد یک دیدگاه

سخنرانی احمد موسوی در سمینار شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در استکهلم – سوئد

زن در مبارزه قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۷ اسفند۱۴۰۱برابر با ۸مارس۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) گفتگو با احمد موسوی پیرامون فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمین در ایران نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۱ دلنوشته ای بمناسبت روز جهانی زن / کنش یار زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۶ مارس ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: علیه حملات شیمیایی رژیم به نوجوانان مبارز و شجاع بپاخیزیم بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن – با گردهمآیی و تظاهراتُ ۸ مارس را به روز نبردی بزرگ، علیه تبعیض و نابرابری تبدیل کنیم دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – مبارزه با تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر زن در مبارزه – قسمت اول خاوران: مرسده قائدی – به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن – نقش زنان در جنبش دادخواهی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۲اسفند۱۴۰۱برابر با ۳مارس ۲۰۲۳

اطلاعیه های سازمان فداییان(اقلیت) نابود باد جمهوری اسلامی نابود باد جمهوری ضد زن ترس جمهوری اسلامی از به خیابان امدن بازنشستگان بیانیه سازمان فداییان(اقلیت) بمناسبت ۸مارس روز جهانی زن گفتگوی هفته لادن توکلی با حسین منصوری اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۰ شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برابر با اول مارس ۲۰۲۳

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن گفتگوی افسانه پویش با شهین نوایی، کبری سلطانی و صدیقه محمدی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

Musik

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: جنایتی دیگر و مردمی که فریاد می زنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: زنده باد اعتصاب، زنده باد مبارزات کارگران ذوب آهن دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – شکنجه، اعدام و زندان نمی تواند خدای دهه ی ۶۰ را از گور بیرون بیاورد رضا پور کریمی – گسترش اعتراضات کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه حسین منصوری – چرایی کاهش افسارگسیخته ارزش ریال و تاثیر آن بر تورم و زندگی کارگران زحمتکشان خاوران: مرسده قائدی – نخواهیم گذاشت که تاریخ را شکجه گران تعریف کنند