تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ دی‌ماه برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

برجام و سیاست جمهوری اسلامی در قبال مذاکره با آمریکا در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 5دیماه 1399 برابر با25دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 900

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با اصلان جوادزاده /قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 3دی 1399 برابر با 23دسامبر 2020

اطلاعیه سازمان فداییان -اقلیت در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه

گفتگو با اصلان جوادزاده در باره مطالبات و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 900

برجام و سیاستهای رژیم حمهوری اسلامی در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول دی‌ماه برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری(زندانیان سیاسی و حمله زندانبانان به زندانیان قرچک – دستگیری ۱۱ نفر در ارتباط با وزارت اطلاعات ایران در ترکیه – بازنشستگان – کرونا – بیانیه ۵ تشکل در رابطه با بودجه – فساد در حکومت اسلامی) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28 آذر 1399 برابر با18دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 899

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با اعظم نوری /قسمت هفتم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 26 آذر 1399 برابر با 16دسامبر 2020


بحران کرونا و سیاست رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر عدم خرید واکسن کروتا در گفتگو با حسن بهزاد

تخریب محیط زیست در ایران در گفتگو با غلامرضا پرتوی

کلیب گفتاری به مناسبت تولد زنده یاد احمد شاملو

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ آذر برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی فریدریش انگلس

بودجه سال ۱۴۰۰ – حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورایی حمعه 21 اذر 1399 برابر با11دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با احمد موسوی /قسمت ششم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 19 اذر 1399 برابر با 9 دسامبر 2020


سیل در خوزستان , سونامی کرونا درزندانهای ایران , مذاکرات محرمانه دولت سوئد با جمهوری اسلامی در باره توقف حکم اعدام احمد رضا جلالی در گفتگو با احمد موسوی

کلیب گفتاری در باره سیل در حنوب

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 898

گفتگو با عباس سماکار در باره روز مبازره با سانسور در ایران و سالروز قتلهای زنجیره ای

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

ویژه برنامه ۱۶ آذر روز دانشجو شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

بودجه سال ۱۴۰۰ – حسین منصوری