تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28 آذر 1399 برابر با18دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 899

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با اعظم نوری /قسمت هفتم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 26 آذر 1399 برابر با 16دسامبر 2020


بحران کرونا و سیاست رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر عدم خرید واکسن کروتا در گفتگو با حسن بهزاد

تخریب محیط زیست در ایران در گفتگو با غلامرضا پرتوی

کلیب گفتاری به مناسبت تولد زنده یاد احمد شاملو

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ آذر برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی فریدریش انگلس

بودجه سال ۱۴۰۰ – حسین منصوری