تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
بیانیه ی سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد حماسه ی سیاهکل
شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد: اردوان زیبرم
من هم شکنجه شدم: سارا سرابی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۸
بحران سیاسی در ونزوئلا: بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه سوم بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
واقعیت شکنجه در زندان های رژیم و نمایش اعترافات اجباری،احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۷
کدام آلترناتیو؟ توکل
تحلیل بودجه ی سال ۹۸
(قسمت سوم و آخر: تأثیر کسری بودجه بر زندگی کارگران و زحمتکشان)
حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹۷ برابر با نهم ژانویه ۲۰۱۹

نگاه هفته حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۵
بررسی اعتراضات کشاورزان اصفهان و چشم انداز آن: اعظم نوری
تحلیل بودجه ی سال ۹۸:
(قسمت اول: منابع بودجه چگونه تأمین شده و در خدمت چه طبقه یی ست)
حمید نظارت
مروری بر اعتراضات و مطالبات بازنشسته گان: اردوان زیبرم
اهمیت نامه افشاگرانه اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان‌ها و تلاش رژیم برای تشکیل شورای اسلامی کار در هفت‌تپه
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹۷ برابر با نهم ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۵
بررسی اعتراضات کشاورزان اصفهان و چشم انداز آن: اعظم نوری
تحلیل بودجه ی سال ۹۸:
(قسمت اول: منابع بودجه چگونه تأمین شده و در خدمت چه طبقه یی ست)
حمید نظارت
مروری بر اعتراضات و مطالبات بازنشسته گان: اردوان زیبرم
اهمیت نامه افشاگرانه اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان‌ها و تلاش رژیم برای تشکیل شورای اسلامی کار در هفت‌تپه
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ دیماه ۱۳۹۷ برابر با دوم ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۴
بررسی مجدد جنبش معلمان: اردوان زیبرم
جهان در سالی که گذشت: توکل