تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
بیانیه ی سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد حماسه ی سیاهکل
شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد: اردوان زیبرم
من هم شکنجه شدم: سارا سرابی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۸
بحران سیاسی در ونزوئلا: بهروز فراهانی