تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 25 تیر 1400 برابر با 16جولای 2021

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه 25تیر 1400

سخن هفته / اردوان زیبرم

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی / در گفتگو با اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 23 تیر 1400 برابر با 14جولای 2021


اعتراضات گسترده کارگران و مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره928

تداوم اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی و گاز در مصاحبه با کامران ساختمانگر , عصو انجمن صنفی کارکران ساختمانی سنندج

گفتاری در باره وضعیت کودکان کار

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – حسین منصوری

گفتار روز – افسانه پویش

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با سعید آزاد و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 18 تیر1400 برابر با 9 جولای 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت هفتم در گفتگو با اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 16 تیر 1400 برابر با 7 جولای 2021


تداوم اعتصابات سراسری کارگران نفت , چالشها و مطالبات در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 927

سخن روز / اردوان زیبرم

انان هنوز جوانند , دلنوشته ای از علی اشرف درویشیان

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 11 تیر 1400 برابر با 2 جولای 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتاری در باره کرونا و نقش جمهوری اسلامی در کشتار مردم در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت ششم در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 9 تیر 1400 برابر با 30جون2021


پیرامون اعتصابات سراسری کارگران نفت در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 926

علل و پیدایش ویروس کرونا و سیستم بهداشت جهانی در مهار این بیماری در گفتگو با دکتر منوچهر بیانی

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

کلیپی به یاد رفیق فدایی حمید اشرف و همرزمان اش

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش – منوچهر مانی – مهرداد متین و رضا پورکریمی