برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹
نگاه هفته – حسین منصوری
گفتاری به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – طاهره نورزاد
گفتگو با اصلان جوادزاده در ارتباط با خیزش اخیر توده ای در ایران

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه 20 نوامبر برابر با 29 ابان 1398

گفتار روز / اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان –اقلیت شماره 847
خیزش انقلابی اخیر مردم در گفتگو با توکل
اطلاعیه های سازمان فداییان- اقلیت در حمایت از مبارزات مردم در ایران

تلویزیون دمکراسی شورائیTv-democracy shoraiee

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان با سازماندهی اعتصاب عمومی به یاری جوانان و توده های قیام کننده برخیزیم.
گفتگو با رفیق توکل در ارتباط با خیزش توده ای اخیر
تصاویری از اعتراضات اخیر توده های قهرمان ایران
اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان گرانی بنزین را به آتشی بر خرمن جمهوری اسلامی تبدیل کنیم
اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) دستگیری حمید نوری، هشداری به دیگر جنایتکاران: دیگر جای امنی وجود ندارد.
اطلاعیه مشترک شش جریان چپ انقلابی در پشتیبانی از اعتراضات مردم به افزایش قیمت بنزین
اطلاعیه مشترک درباره دستگیری حمید نوری در سوئد و اهمیت آن برای جنبش دادخواهی
مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی komalaTV/shoraTV بدین قرار می‌باشد:

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

اطلاعیه شش جریان چپ انقلابی در همبستگی با جنبش توده ای در عراق و لبنان
سخن روز – جنبش کار نان آزادی در مقیاسی جهانی – اردوان زیبرم
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت سوم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه هشتم نوامبر برابر 17 ابان 1398


سخن روز اردوان زیبرم
گفتار هفته حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره 845
بخش اول از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه ششم نوامبر برابر با پانزدهم ابان 1398

رئوس برنامه های چهارشنیه ششم نوامبر برابر با پانزدهم ابان 1398
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 845
ازادی موقت فعالین کارگری و سیاست خصوصی سازیها و وضعیت کنونی جنبش کارگری در گفتگو با رفقا : حسن حسام ؛ صلاح مازوجی و اصلان جوادزاده
گفتار مستندی از حمید نظارت در باره کشتار کمونیستها در اندونزی در سال 1965

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۱۹

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) آزادی موقت اسماعیل بخشی خجسته و مبارک باد
نگاه هفته – حسین منصوری
نتایج حمله وحشیانه ترکیه به روژاوا – اردوان زیبرم
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت دوم در گفتگو با توکل

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه اول نوامبر برابر دهم ابان 1398

رئوس برنامه های جمعه اول نوامبر برابر با دهم ابان 1398
خصوص سازیها ذر ایران در گفتگو با احمد موسوی
اخرین قسمت از سلسله گفتگو با توکل در باره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه 30 اکتبر برابر برابر با هشتم ابان 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 844
چنبشهای اعتراضی در عراق , لبنان و شیلی در گفتگو با بهروز فراهانی
گفتاردر باره کشتار کمونیستها در اندونزی در سال 1965- حمید نظارت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتاری در ارتباط با اعتراضات توده‌ای به فساد و نابرابری‌ های اجتماعی در جهان – طاهره نورزاد
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت اول در گفتگو با توکل
مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی komalaTV/shoraTV بدین قرار می‌باشد: