تلویزیون دمکراسی شورایی شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ برابربا۲۹ اکتبر۲۰۲۲

فاز جدیدی از مبازات مردم در هفته ای که گذشت در گفتگو با حسین منصوری دو گزارش از خیزش واعتراضات مردم در تهران و تبریز در روز چهارم ابان صدای انقلاب همه جا شنیده می شود / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۳۳ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۱برابر با ۲۶ اکتبر۲۰۲۲

هدف رژیم از اتش سوزی در زتدانها چه بود در گفتگو با احمد موسوی اوین سروده جدیدی از ایرج جنتی عطایی گفتگوی مرسده قائدی با رامیتن فاتحی فرزند یکی از کشته شدگان در زندان سنندج غزل زمانه سروده رفیق سعید سلطانپور اجرا گروه اکزیت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان جان زندانیان سیاسی در زندان اوین در خطر است مطلبی از کنش یار با عنوان: فوران خشم های فروخورده دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مبارزات و مقاومت دانش آموزان در برابر دژخیمان جمهوری اسلامی افسانه پویش – سیاست دولت آلمان در ایران و نقش مزدورانی چون عدنان طباطبایی منوچهر مانی – از مقاومت و مبارزه در کردستان تا به آتش کشیدن زندان اوین توسط حکومت خاوران برنامه ای از مرسده قائدی قسمت یازدهم با آتش زدن اوین تاریخ مقاومت آن را نمی توانید آتش بزنید مطلبی از کنش یار با عنوان: خیزش زنان

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه۲۹ مهر۱۴۰۱ برابربا۲۱ اکتبر۲۰۲۲

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۷مهر ۱۴۰۱برابر با ۱۹اکتبر۲۰۲۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲


اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان جان زندانیان سیاسی در زندان اوین در خطر است مطلبی از کنش یار با عنوان: فوران خشم های فروخورده دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مبارزات و مقاومت دانش آموزان در برابر دژخیمان جمهوری اسلامی افسانه پویش – سیاست دولت آلمان در ایران و نقش مزدورانی چون عدنان طباطبایی منوچهر مانی – از مقاومت و مبارزه در کردستان تا به آتش کشیدن زندان اوین توسط حکومت خاوران برنامه ای از مرسده قائدی قسمت یازدهم با آتش زدن اوین تاریخ مقاومت آن را نمی توانید آتش بزنید مطلبی از کنش یار با عنوان: خیزش زنان

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۲مهر۱۴۰۱ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۲۲


تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۲مهر۱۴۰۱ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۲۲ سخن هفته/اردوان زیبرم گفتاری در باره قیام مردم و صیادان مبارز بندر انزلی علیه رژیم جمهوری اسلامی در مهرماه۱۳۵۸(باز پخش ) دلنوشته ای با عنوان صدای انقلاب نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۱ سالگرد کودتای خونین اندونزی و کشتار کمونیستها در اکتبر ۱۹۶۵

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۰مهر ۱۴۰۱برابر با ۱۲اکتبر۲۰۲۲


موقعیت کنونی خیزش سراسری وانقلابی مردم , ویژه گی و مختصات آن , برای گسترش و تداوم ان چه باید کرد در گفتگو با مهرنوش شفیعی , شهین نوائی و افسانه پویش

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

اطلاعیه فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – کردستان با عنوان: جنگ و گریز و نبرد خیابانی در سنندج دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – نگاهی به گسترش اعتراضات به مدارس بویژه مدارس دخترانه محسن رجب زاده – در اهمیت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد حسین منصوری – تحلیلی کوتاه از شرایط کنونی با نگاهی ویژه به اعتراضات شنبه ۱۶ مهر افسانه پویش – گزارشی از تجمع در شهر فرانکفورت برای حمایت از مبارزات مردم ایران خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت دهم – شکست اعتراف گیریهای اجباری از دهه ی ۶۰ تا امروز

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۵مهر۱۴۰۱ برابر با ۷ اکتبر۲۰۲۲


سخن هفته/اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی / سارا سرابی هسته های سرخ در گفتگو با اصلان جوادزاده (باز پخش از آرشیو )