تلویزیون دمکراسی شورایی شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ برابربا۲۹ اکتبر۲۰۲۲

فاز جدیدی از مبازات مردم در هفته ای که گذشت در گفتگو با حسین منصوری دو گزارش از خیزش واعتراضات مردم در تهران و تبریز در روز چهارم ابان صدای انقلاب همه جا شنیده می شود / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۳۳ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۱برابر با ۲۶ اکتبر۲۰۲۲

هدف رژیم از اتش سوزی در زتدانها چه بود در گفتگو با احمد موسوی اوین سروده جدیدی از ایرج جنتی عطایی گفتگوی مرسده قائدی با رامیتن فاتحی فرزند یکی از کشته شدگان در زندان سنندج غزل زمانه سروده رفیق سعید سلطانپور اجرا گروه اکزیت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان جان زندانیان سیاسی در زندان اوین در خطر است مطلبی از کنش یار با عنوان: فوران خشم های فروخورده دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مبارزات و مقاومت دانش آموزان در برابر دژخیمان جمهوری اسلامی افسانه پویش – سیاست دولت آلمان در ایران و نقش مزدورانی چون عدنان طباطبایی منوچهر مانی – از مقاومت و مبارزه در کردستان تا به آتش کشیدن زندان اوین توسط حکومت خاوران برنامه ای از مرسده قائدی قسمت یازدهم با آتش زدن اوین تاریخ مقاومت آن را نمی توانید آتش بزنید مطلبی از کنش یار با عنوان: خیزش زنان