تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۷خرداد۱۴۰۱ برابر با ۱۷ جون۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) در حمایت از تجمعات سراسری معلمین نگاهی به اعتراضات سراسری معلمین در گفتگو با ستار رحمانی سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۵خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ جون ۲۰۲۲

مبارزات بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتگو با محسن رجب زاده گفتاری به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۴ سخن هفته / اردوان زیبرم شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲

لویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه تا دوشنبه مرسده قائدی – دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در استکهلم و تجمعات اخیر در این شهر محسن رجب زاده – خاوران منوچهر مانی – فراخوان تجمع سراسری معلمان افسانه پویش – تجمع اعتراضی در محل برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار همراه با گزارشاتی از این تجمع

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۰خرداد۱۴۰۱ برابر با ۱۰ جون۲۰۲۲

گفتگو با احمد موسوی در باره بیانیه اخیر سینماگران در حمایت از مبارزات مردم ایران سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ می۲۰۲۲

خیزشهای اخیر توده ای , نقاط ضعف و قوت این خیزشها , نقش طبقه کارگر و چشم انداز در گفتگو با توکل نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۱

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۶ ژوئن ۲۰۲۲

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۶ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه تا دوشنبه حسین منصوری – خامنه ای، اصلاح طلبان و رضا پهلوی محسن رجب زاده – نگاهی به موضوع سقط جنین در سایه حکومت اسلامی افسانه پویش – اجلاس داووس حسین منصوری – آبادان منوچهر مانی – بازنشستگان

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۳خرداد۱۴۰۱ برابر با ۳ جون۲۰۲۲

اقدام رژیم جمهوری اسلامی برای دیوارکشی و نصب دوربین در گلزار خاوران در گفتگو با مرسده قائدی , شهناز کائدپور و ویدا رستم علیپور سخن هفته / اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۱خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱ جون ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان-اقلیت در حمایت از مبارزات مردم خوزستان گفتگو با اصلان جوادزاده در باره اجلاس سازمان جهانی کار نگاهی به نشریه کار شماره ۹۷۴ شبگه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ می ۲۰۲۲

دوشنبه تا دوشنبه حسین منصوری – جمهوری اسلامی بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می کند پژمان رحیمی – حادثه متروپل و اعتراضات مردم آبادان حسین منصوری – اعتراف خبرگزاری مهر: جمهوری اسلامی هر روز به لبه پرتگاه نزدیک تر می شود افسانه پویش – خودکشی نجمه کودک کار ۱۵ ساله حسین منصوری – نگاهی به گزارش عفو بین الملل از اعدام ها در سال ۲۰۲۱ موچهر مانی – اعتراضات آبادان و فسادی که سرتاپای حکومت اسلامی را فرا گرفته است حسین منصوری