تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷


گفتار روز
گزارشی از سازمان جهانی کار علیرضا نوایی
سیاست امریکا در قبال جمهوری اسلامی حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۳
خامنه ای و دهه ی ۶۰ حمید نظارت

 

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷

نگاهی به منطقه خاورمیانه
رفراندوم در کردستان عراق و بحران در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی
حسین منصوری
حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مرقد خمینی
توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۷ ژوئن ۲۰۱۷

کارگران معدن و تشکل یابی
اصلان جواد زاده
نگاهی دوباره به مسأله ی فلسطین
حسن بهزاد

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۱۷

سفر خاور میانه ی ترامپ
توکل
انفجار در منچستر
اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۷

انتخاب مجدد روحانی و چشم انداز ها
احمد موسوی
فاجعه معدن زمستان یورت و اعتصاب کارگران هفت تپه
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ ماه مه ۲۰۱۷

«نمایش انتخابات» ریاست جمهوری در ایران
در گفتگو با
ناصر زرافشان
و همچنین
میزگردی با حضور

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ ماه مه ۲۰۱۷

گزارش اول ماه مه در ایران و جهان
انتخابات فرانسه
بهروز فراهانی