تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)

تلویزیون دمکراسی جمعه اول ماه می 2020 برابر با دوازدهم اردیبهشت 1399


بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر
اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت ائل ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
گفنگو با رفیق ایوب مداین از فعالان سیاسی چپ و کمونیست پیرامون اعدامهای اخیر در ایران
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
زن در مبارزه / قسمت اول

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 29 آپریل 2020 برابر با دهم اردیبهشت 1399


اطلاعیه رفقای هواداران سازمان فداییان – اقلیت در ایران به مناسبت اول ماه می
نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 867
اطلاعیه از فعالان کارگری جنوب به مناسبت روز حهانی کارگر
گفتگو با رفیق توکل
بیانیه سازمان فداییان – اقلیت به مناسبت روز جهانی کارگر

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت چهارم)

تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۰


گفتگو با رفقا اصلان جوادزاده و بهروز فراهانی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
م

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 22 آپریل 2020 برابر با سوم اردیبهشت 1399


گفتار روز / اردوان زیبرم
گفتگو با احمد موسوی در مورد بحران کرونا در ایران
نشریه کار شماره 866
اطلاعیه از طرف شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت تعیین دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر
گفتاری به مناسبت سالروز تولد لنین در 22 آپریل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)