تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۲۵شهریور۱۴۰۱ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت ( علیه وحشی گری پلیس و دفاع از مبارزات زنان به اعتراض برخیزیم )

اربعین و اهداف رژیم جمهوری اسلامی در گفتگو با حسن حسام

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۷

دلنوشته ای از علی اشرف درویشیان ( انها هنوز جوانند) باز پخش از آرشیو

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱برابر با ۱۴سپتامبر۲۰۲۲

روند اعدامهای اخیر در جمهوری اسلامی در گفتگو با حسن بهزاد

کودکان آن سالها و فجایع بی شمار نظام سرمایه داری (دلنوشته ای از کنش یار)

باز پخش شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۸شهریور ۱۴۰۱برابر با ۹سپتامبر۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت (نه به اعدام ) وضعیت تحصیلی در ایران در گفتگو با ستار رحمانی دلنوشته ای از کنش یار نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۶ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۶ شهریور۱۴۰۱ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت درگیریهای اخیر زنان با مزدوران رژیم در گفتگو با اجمد موسوی زندگی فرهنگی و سیاسی صمد بهرنگی / حمید نظارت(باز پخش )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – با تشدید سرکوب، مبارزات مردم خشمگین متوقف نمی شود دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – آموزش و پرورش و کودکان بازمانده از تحصیل حسین منصوری – عراق به کدام سو می رود؟ محسن رجب زاده – چرایی کاهش سهمیه بنزین خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت پنجم – گفتگو با شهناز کایدپور از خانواده خاوران

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۱شهریور۱۴۰۱ برابر با ۲ سپتامبر۲۰۲۲

زندان , مقاومت و مبارزه در دهه شصت در گفتگو با : اکرم بیرانود, مجید میرزایی و محسن رجب زاده از زندانیان سیاسی دهه شصت شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱برابر با ۳۱ اگوست۲۰۲۲


وضعیت در افغانستان پس از یکسال از روی کار امدن طالبان در گفتگو با کبری سلطانی

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۵

جنگ اوکرائین و چشم انداز آن در گفتگو با محمد حسین مهرزاد

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۲۲

Musik

دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – نگاهی به مبارزات کارگران نفت افسانه پویش – محرم، ابزاری سیاسی محسن رجب زاده – جمهوری اسلامی غرق در فساد خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت چهارم – کشتار از ۵ شهریور ۵۸ تا ۵ شهریور ۶۷ و نامه ای از زنده یاد فریده امیرشکاری از روز ۲ آذر سال ۶۷

Musik

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۴شهریور۱۴۰۱ برابر با ۲۶ آگوست۲۰۲۲

سرکوبها و مقاومت در زندانها در دهه شصت ـ در دهه شصت به زندانیان سیاسی در زندانها چگونه گذشت , زنان زندانی سیاسی در زندانها با چه مشکلاتی مواجه بودند, شیوه های اعتراف گیری در دهه شصت و مقایسه ان با سرایط کنونی در گفتگو با رفقا: آناهیتا رحمانی , رضا پورکریمی و احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲شهریور۱۴۰۱ برابر با ۲۴ آگوست ۲۰۲۲

وافق برسر احیای برجام در گفتگو با توکل

دلنوشته ای با عنوان پشت دیوار مدرسه

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۴