تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه۱۸شهریور ۱۴۰۱برابر با ۹سپتامبر۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت (نه به اعدام ) وضعیت تحصیلی در ایران در گفتگو با ستار رحمانی دلنوشته ای از کنش یار نگاهی به نشریه کار شماره ۹۸۶ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۶ شهریور۱۴۰۱ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت درگیریهای اخیر زنان با مزدوران رژیم در گفتگو با اجمد موسوی زندگی فرهنگی و سیاسی صمد بهرنگی / حمید نظارت(باز پخش )

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – با تشدید سرکوب، مبارزات مردم خشمگین متوقف نمی شود دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – آموزش و پرورش و کودکان بازمانده از تحصیل حسین منصوری – عراق به کدام سو می رود؟ محسن رجب زاده – چرایی کاهش سهمیه بنزین خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی قسمت پنجم – گفتگو با شهناز کایدپور از خانواده خاوران