تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۵


توسعه طلبی جمهوری اسلامی و تشدید بحران خاور میانه
حسن بهزاد

قتل فرخنده جنایتی دیگر از اسلامگرایان افغانستان

لادن توکلی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۵

سیاست های جمهوری اسلامی در سخنان نوروزی مسؤولین نظام
احمد موسوی

بررسی نشریه کار شماره ۶۸۹
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ برابر با ٢۳ مارس ۲۰۱۵

ویژه برنامه نوروزی

ارزیابی از جنبش مبارزاتی مردم ایران در سالی که گذشت

بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢۷ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ١٨ مارس ۲۰۱۵

وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت
حسین منصوری

مبارزات کارگران در سالی که گذشت
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ١٦ مارس ۲۰۱۵

٢٥ اسفند، روز جانفشانان فدایی
اردوان زیبرم

کابینه روحانی در سالی که گذشت

احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ١١ مارس ۲۰۱۵

مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد
منوچهر مانی
گفتگو با یکی از مسئولین کمپین پناهندگان در ترکیه
سیاوش شهابی
بررسی نشریه کار شماره ٦٨٨
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۹ مارس ۲۰۱۵

کشمکش بر سر توافق هسته یی و نتایج آن
احمد موسوی

هشت مارس و چشم انداز مبارزاتی زنان در ایران (بخش دوم)

(جمیله ندایی، مرجان افتخاری و اعظم نوری)

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۴ مارس ۲۰۱۵

هشت مارس و چشم انداز مبارزاتی زنان در ایران
(جمیله ندایی، مرجان افتخاری و اعظم نوری)

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲ مارس ۲۰۱۵

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=MKbbAfxpEa8

تشدید اعدام و راههای مقابله با آن
حسین منصوری

اعتراضات معلمان، ابعاد و چشم انداز آن
اصلان جواد زاده