تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه اول آذر ۱۳۹۶ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷

زلزله، قهر طبیعت یا فاجعه ی اجتماعی؟ احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۳

۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعظم نوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷

بحران روابط ایران و عربستان توکل

فیلم مستند انقلاب اکتبر – قسمت چهارم

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۸ نوامبر ۲۰۱۷

۱- تشدید فشار بر کارگران و فعالین کارگری بهروز خباز

۲– نگاهی به اعتراضات بازنشسنگان و مالباختگان اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ۷۵۲

تأثیر انقلاب اکتبر بر جنبش کمونیستی و کارگری ایران – قسمت دوم اصلان جواد زاده

فیلم مستند انقلاب اکتبر – قسمت سوم

 

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ برابر با اول نوامبر ۲۰۱۷

در یادبود علی درویشیان نویسنده مبارز و متعهد در گفتگویی با عباس سماکار

تأثیر انقلاب اکتبر بر جنبش کمونیستی و کارگری ایران اصلان جواد زاده

فیلم مستند انقلاب اکتبر – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷

گفتار روز: ۱- گزارشی از وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی اردوان زیبرم

۲- طرح «ساماندهی کودکان کار» لادن توکلی

۳- توافق حماس و فتح و چشم انداز آن بهروز عارفی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۱

کلیپ انقلاب اکتبر – قسمت اول