تلویزیون دمکراسی شورائی/ برناهه روز چهارشنیه 24 اپریل برابر با چهارم اردیبهشت 1398

بیانیه سازمان فداییان-اقلیت با عنوان زنده باد اول ماه می /
میزگردی به مناسیت اول ماه می با حضور رفقا صالح احمد احمدی ؛ یدی شیشوانی و اصلان چوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائیTv-democracy shoraiee

نگاه هفته حسین منصوری

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت دوم) در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/سی فروردین 1398 برابر با نوزده اپریل 2019

اطلاعیه سازمان فداییان –اقلیت با عنوان , بازداشت امدادگران مردمی نشانه اوج فضاحت جمهوری اسلامی است /

گفتگو با احمد موسوی در رابطه با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی /

گزارشی از یکی از امدادگران در منطقه سیل زده در خوزستان /

اوضاع اقتصادی در ایران و چشم انداز ان در گفتگویی با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنیه 17 اپریل باربر با 28 فروردین 2018

اطلاعیه از سازمان فداییان-اقلیت /

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 817

/ گفتار روز در باره اقدامات کمک رسانی به سیل زدگان و چگونگی مقابله با سرکوبگران /

گزارش و گفتگویی با مازیار از امدادگران در سیل خوزستان /

گفتگو با رفیق توکل با عنوان اوضاع اقتصادی در ایران و چشم انداز آن.

دوشنبه 26 فروردین برابر با 15 آوریل 2019

نگاه هفته حسین منصوری

گزیده شبکه های اجتماعی در هفته ای که گذشت سارا سرابی

حکومت شورایی و اقدامات فوری آن (قسمت اول) در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی / 12 اپریل 2019 برابر با 23 فروردین 1398

تلویزیون دمکراسی شورائی / 12 اپریل 2019 برابر با 23 فروردین 1398

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنیه 21 فروردین 1398 برابر با 10 اپریل 2019

خن روز با عنوان سران رژیم نگران اند, سیل مطالبات و مبارزات در پیش است; نگاهی به نشریه کار شماره 816 مبارزات زنان در سالی که گذشت در گفتگو با اعظم نوری , اطلاعیه فعالین سازمان فداییان- اقلیت در ایران با عنوان به کمک سیل زدگان بشتابیم , گفتگویی با ایوب مدائن در باره اوضاع در ترکیه و انتخابات در ترکیه