تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۵ اسفند‌ ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۱۶

ضرورت تحریم انتخابات
احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۱ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

زنان و ضرورت تحریم انتخابات
لادن توکلی
ناهنجاری ها و اختلالات روانی جامعه
علی اصغر فرداد

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۱ بهمن‌

درس های قیام ۲۲ بهمن
توکل
نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

 

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴


کلیپ بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت
چهل و پنجمین سالگرد حماسه سیاهکل

ماندگاری حماسه سیاهکل
عباس سماکار