تلویزیون دمکراسی شورایی نهم مهرماه 1399 برابر با 30 سپتامبر 2020


گفتگو با احمد موسوی در باره اعدامها و وضعیت زندانیان سیاسی در زندانها ووضعیت جدید کرونا در ایران گفتاری در باره فقر و بیکاری و خودکشی در ایران ,

گفتگو با اصلان جوادزاده در باره هسته های سرخ کارگری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه‌ای در پاسداشت خانواده‌های جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 2مهر 1399 برابر با 23 سپتامبر 2020


میلیتاریزه کردن شهرهای ایران در مقابله با خیزشهای مردمی در گفتگو با اصلان جوادزاده

بازگشایی مدارس , برگزاری ماه محرم و وضعیت وخیم کرونا در ایران در گفتگو با احمد موسوی

گفتاری با عنوان تابستان 67/ حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28شهریور 1399 برابر با 18 سپتامبر2020


نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 887 یادواره ای بیاد مادر گلی ابکناری براساس نوشته ای از فاطمه سرحدی زاده گفتگو با سحر محمدی از فعالین جنبش دادخواهی و از خانواده جانفشانان دهه شصت (ان سوی دیوار) سخن هفته/اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 26شهریور 1399 برابر با 16 سپتامبر2020


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت در محکومیت اعدام نوید افکاری بازگشایی مدارس مدارس تحصیلی در ایران در گفتگو با با رها اسدزاده پژوهشگر علوم کودکان و نوجوانان سخن روز / اردوان زیبرم فرازهایی از زندگی صمد بهرنگی /حمید نظارت زن در مبارزه قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری (اعدام نوید افکاری – مبارزات کارگری – تجمع اعتراضی بازنشستگان – کرونا و مدارس – بحران اقتصادی رکود – تورمی و مساله دستمزد) اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در محکومیت اعدام جنایتکارانه نوید افکاری شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد توافق اسرائیل با امارات و بحرین و مساله فلسطین – حسین منصوری زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت اول

برنامه های جمعه 21 شهریور 1399

برنامه های جمعه 21 شهریور 1399 سخن روز / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 886 نگاه هفته /حسین منصوری وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی / حمید نظارت