تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۵

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.

شب یادمان حماسه سیاهکل در استکهلم
(سخنرانی توکل و عباس سماکار)
بررسی نشریه کار شماره ۶۸۷
ارگان سازمان فداییان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۵

تشدید تضادهای درونی هیأت حاکمه و آلترناتیو آن
احمد موسوی
بحران اوکراین و آخرین تحولات آن
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۱۵

وضعیت پناهندگان در ترکیه
رضا پورکریمی

گزارشی از برگزاری مراسم سیاهکل در مونترال و استکهلم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ فوریه ۲۰۱۵

گزارش اعتراضات و اعتصابات کارگری

منوچهر مانی

ابعاد اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی

حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۱۵

قیام ۲۲ بهمن ۵۷ و نتایج آن(بخش دوم)
توکل
بررسی نشریه کار شماره ۶۸۶
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۹ فوریه ۲۰۱۵

بیانیه گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

قیام ۲۲ بهمن ۵۷ و نتایج آن

توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۴ فوریه ۲۰۱۵

بیانیه گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل
تأثیر حماسه سیاهکل و مبارزه مسلحانه بر جنبش کمونیستی و کارگری ایران
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۳ دسامبر ۲۰۱۴

انتخابات یونان، نتایج و چشم انداز
بهروز فراهانی

تأثیر حماسه سیاهکل بر جنبش دانشجویی
احمد موسوی