تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ بهمن‌ ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

برجام و تأثیرات اقتصادی آن
حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۹ ۰ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶

نگاهی به اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری
اصلان جواد زاده
نابسامانی های اجتماعی، کنش ها و واکنش ها
لادن توکلی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۳دی /۱۳۹۴


گسترش تنش بین دوات های اسلامی ایران و عربستان ,,,احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸ ۰ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه شانزدهم دی ماه۱۳۹۴


اطلاعیه سازمان فداییان –اقلیت – (مادری از تبار فداییان از میان ما رفت )
جهان در سالی که گذشت ( گفتگو با توکل ) قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵


جهان در سالی که گذشت (قسمت اول)
توکل
کشتار و سرکوب کُردها در ترکیه
حسن بهزاد