تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ بهمن‌ ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

برجام و تأثیرات اقتصادی آن
حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۹ ۰ ۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶

نگاهی به اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری
اصلان جواد زاده
نابسامانی های اجتماعی، کنش ها و واکنش ها
لادن توکلی

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه ۲۳دی /۱۳۹۴


گسترش تنش بین دوات های اسلامی ایران و عربستان ,,,احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸ ۰ ۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تاریخ شروع پخش تلویزیون دمکراسی شورایی روی ماهوارهٔ یاه ست از اول ژوئن ۲۰۱۷

به خواندن ادامه دهید

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه شانزدهم دی ماه۱۳۹۴


اطلاعیه سازمان فداییان –اقلیت – (مادری از تبار فداییان از میان ما رفت )
جهان در سالی که گذشت ( گفتگو با توکل ) قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵


جهان در سالی که گذشت (قسمت اول)
توکل
کشتار و سرکوب کُردها در ترکیه
حسن بهزاد