یاد رفیق حمید اشرف و همرزمان وی گرامی باد

برنامه چهارشنبه ۵ تیر ١٣٩٢ برابر با ٢۶ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

وضعیت کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی و جان باختن افشین اسانلو در زندان: احمد موسوی

نگاهی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری: بهروز فراهانی , حسین منصوری

برنامه دوشنبه ٣ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ٢۴ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

فیلمی کوتاه در یادبود رفیق سعید سلطانپور شاعر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، عضو سازمان فدائیان (اقلیت) و از اعضای هیات نویسندگان نشریه کار

آخرین قسمت از توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): توکل

در گرامیداشت یاد و خاطره رفیق سعید سلطانپور – Saeed Soltanpoor

فیلمی کوتاه در یادبود رفیق سعید سلطانپور شاعر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، عضو سازمان فدائیان (اقلیت) و از اعضای هیات نویسندگان نشریه کار

برنامه چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٢ برابر با ١٩ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نگاهی به آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار: علیرضا نوایی
در گرامی‌داشت رفیق سعید سلطانپور؛ مبارزات، اندیشه، تاثیرات و علل ماندگاری سعید سلطانپور
عباس سماکار

برنامه دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٢ برابر با ۱٧ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

گفتار روز، تشدید نابرابری اشتغال زنان در ایران:  مرجان افتخاری
بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری: توکل

چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٢ برابر با ١٢ ژوئن ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ٢٠ خرداد ‌١٣٩٢ برابر با ١٠ ژوئن ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ١۵ خرداد ١٣٩٢ برابر با ۵ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:
نگاهی به اعتراضات اخیر در ترکیه
بهرام رحمانی
تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری

ابراهیم آوخ، حسین منصوری

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ١٣ خرداد ‌١٣٩٢ برابر با ٣ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:
بررسی نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
شماره ۶۴۶، اردوان زیبرم
ادامه توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت)
اصلان جوادزاده

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید