یاد رفیق حمید اشرف و همرزمان وی گرامی باد

برنامه چهارشنبه ۵ تیر ١٣٩٢ برابر با ٢۶ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

وضعیت کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی و جان باختن افشین اسانلو در زندان: احمد موسوی

نگاهی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری: بهروز فراهانی , حسین منصوری

برنامه دوشنبه ٣ تیر ‌١٣٩٢ برابر با ٢۴ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

فیلمی کوتاه در یادبود رفیق سعید سلطانپور شاعر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، عضو سازمان فدائیان (اقلیت) و از اعضای هیات نویسندگان نشریه کار

آخرین قسمت از توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): توکل

در گرامیداشت یاد و خاطره رفیق سعید سلطانپور – Saeed Soltanpoor

فیلمی کوتاه در یادبود رفیق سعید سلطانپور شاعر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، عضو سازمان فدائیان (اقلیت) و از اعضای هیات نویسندگان نشریه کار

برنامه چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٢ برابر با ١٩ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نگاهی به آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار: علیرضا نوایی
در گرامی‌داشت رفیق سعید سلطانپور؛ مبارزات، اندیشه، تاثیرات و علل ماندگاری سعید سلطانپور
عباس سماکار

برنامه دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٢ برابر با ۱٧ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

گفتار روز، تشدید نابرابری اشتغال زنان در ایران:  مرجان افتخاری
بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری: توکل

چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٢ برابر با ١٢ ژوئن ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید