برنامه چهارشنبه ۵ تیر ١٣٩٢ برابر با ٢۶ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

وضعیت کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی و جان باختن افشین اسانلو در زندان: احمد موسوی

نگاهی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری: بهروز فراهانی , حسین منصوری