برنامه دوشنبه ١٣ خرداد ‌١٣٩٢ برابر با ٣ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:
بررسی نشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
شماره ۶۴۶، اردوان زیبرم
ادامه توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت)
اصلان جوادزاده

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید