تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 30 ابان 1399 برابر با 20نوامبر2020

رئوس برنامه های جمعه 30 ابان 1399

سخن روز/اردوان زیبرم بیانیه سازمان فداییان -اقلیت به مناسبت سالروز قیام آبانماه 1398

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 895

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 28 آبان 1399 برابر با 18 نوامبر 2020


بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت سالروزقیام ابانماه 1399

قیام آباتماه علل و عوامل شکست این قیام در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت سالگرد قیام آبان شبکه های اجتماعی –

طاهره نورزاد مستند انقلاب اکتبر قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 23آبان 1399 برابر با 13 نوامبر 2020


سخن روز /اردوان زیبرم بنیادگرایان اسلامی وکشتار در دانشگاه کابل افعانستان /

وضعبت کرونا در ایران در گفتگو با حسین منصوری

قسمت سوم از سلسله گفتگو در باره برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت در خکومت شورایی در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 21 آبان 1399 برابر با 11 نوامبر 2020


بررسی ازوضعیت کارگران هفت تپه و اخراج سازیها در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 894

گفتگو با پدرام پورکریمی در باره موزیک اعتراضی رپ

کشتار در دانشگاه کابل افعانستان در گفتگو با حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۲۰

گفتگو با رفیق توکل در رابطه با انتخابات آمریکا، تاثیرات داخلی، جهانی و منطقه‌ای آن و چشم‌انداز روابط دولت‌های ایران و آمریکا

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 16 ابان 1399 برابر با 6 نوامبر2020

سخن روز/اردوان زیبرم

نگاه هفته / حسین منصوری

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 14 ابان 1399 برابر با 4 نوامبر 2020


گفتگو با احمد موسوی پیرامون وضعیت وخامت بار شیوه کرونا در ایران

نگاهی به نشریه ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 893

گفتگو با غلامرضا پرتوی در باره محیط زیست

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه نهم ابان 1399 برابر با 30 اکتبر 2020

رئوس برنامه های جمعه نهم ابان 1399 اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت سخن روز/اردوان زیبرم نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 892 برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت اول مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه هفتم ابان 1399 برابر با 28 اکتبر 2020

اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی و هفت تپه در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 892 جنایت اخیر درحومه پاریس و حمایت کشورهای اسلامی ازاین جنایت و تحریم و یایکوت اقتصادی دولت فرانسه در گفتگو با بهروز فراهانی زن در مبارزه قسمت دوم