تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 7 آذر 1399 برابر با 27 نوامبر 2020


سیاستهای امریکا در منطقه بعد از پیروزی جو بایدن در گفتگو با ایوب مدائن

کلیب گفتاری ؛ به مناسبت 28 نوامبر سالروز تولد فریدریش انگلس از بنیانگذاران سوسیالیزم علمی

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت چهارم

چهارشنیه 5 اذر 1399

برنامه ویژ به  مناسبت 25 توامبر روز جهانی  مبارزه با خشونت علیه زنان

دولت دینی و خشونت علیه زنان /سارا سرابی

خشونت در ایران   در گفتگو با مهرنوش شفعیی

 کلیب  خشونت  به زنان در حامعه

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 896

 بحران بیماری کرونا  و وضعیت پزشکی  در ایران در گفتگو با حسن بهزاد

گفتار مستند زن در مبارزه   قسمت چهارم و پایانی ان

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

گفتاری به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – طاهره نورزاد

مستند سرخ مستند تاریخ سرخ: ولادیمیر ایلیچ لنین – کاری از گروه تئاتر اگزیت