تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 21 آبان 1399 برابر با 11 نوامبر 2020


بررسی ازوضعیت کارگران هفت تپه و اخراج سازیها در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 894

گفتگو با پدرام پورکریمی در باره موزیک اعتراضی رپ

کشتار در دانشگاه کابل افعانستان در گفتگو با حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۲۰

گفتگو با رفیق توکل در رابطه با انتخابات آمریکا، تاثیرات داخلی، جهانی و منطقه‌ای آن و چشم‌انداز روابط دولت‌های ایران و آمریکا

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد