تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۵خرداد ۱۴۰۲برابر با ۲۶ می ۲۰۲۳

گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی / سارا سرابی چهار حرف از سیعید سلطانپور اجرا در گروه تئاتر اگزیت

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۴می۲۰۲۳

نگاهی به اوضاع اقتصادی ایران و بحران اقتصادی رکود- تورمی در گفتگو با توکل نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۲۱

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ ماه مه ۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان: خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – جمهوری اسلامی نمی تواند با اعدام به بقای خود ادامه دهد افسانه پویش – خشونت و اختلال روانی (تراماهای جمعی، مسمومیت دانش آموزان و اعدام ها) دل نوشته ای از کنش یار – سارا سرابی خاوران برنامه ای برای دادخواهی مرسده قائدی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۱۹می ۲۰۲۳

هدف رژیم از افزایش اعدام بویژه از اعدام زندانیان سیاسی چیه؟؟ قانون عفاف و حجاب ؛ تورم 70 در صدی در ایران , و جنگ داخلی در سودان , در گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی / سارا سرابی مختصری از زندگی فریدرش انگلس , پایه گذار سوسیالیزم علمی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۴۰۲ برابر با ۱۷ می۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) موج اعدامها در ایران و کشتار مردم بلوچ در گفتگو با احمد موسوی نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۲۰ دلنوشته ای از کنش یار / اجرا سارا سرابی زن در مبارزه قسمت یازدهم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ماه مه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: محسن رجب زاده – نگاهی به تجمع سراسری معلمان رضا پورکریمی – فروش اعضای بدن حتا قلب، فاجعه ای که جمهوری سرمایه داری اسلامی رقم زده است گفتگو: گفتگو با توکل پیرامون شرایط کنونی جامعه و انتشار منشورهای گوناگون

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۱۲می ۲۰۲۳


گفتگوی لادن توکلی با حسین منصوری درباره تجمعات اعتراضی معلمین , موج اعدامها در ایران , مقابله زنان با قانون حجاب اجباری و خروج ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۹ سخن هفته / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۲ برابر با ۱۰ می۲۰۲۳


نگاهی به چنبش مبارزاتی مردم در ایران و انتشار منشورها در گفتگو با توکل

تجمعات سراسری معلمین در شهرهای ایران به مناسبت پنجم ماه می و سالروز تولد کارل مارکس , مستندی از زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس – قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۸ ماه مه ۲۰۲۳


دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – تداوم مبارزات کارگران پروژه ای افسانه پویش – اول ماه مه در کشورهای جهان چه گذشت محسن رجب زاده – غارت صندوق های بازنشستگی توسط جمهوری اسلامی خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی برای دادخواهی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۵می ۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) نه به اعدام , علیه اعدام به اعتراض برخیزیم

گفتگوی هفته با حسین منصوری سخن هفته / سارا سرابی