تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۱۲می ۲۰۲۳


گفتگوی لادن توکلی با حسین منصوری درباره تجمعات اعتراضی معلمین , موج اعدامها در ایران , مقابله زنان با قانون حجاب اجباری و خروج ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۹ سخن هفته / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۲ برابر با ۱۰ می۲۰۲۳


نگاهی به چنبش مبارزاتی مردم در ایران و انتشار منشورها در گفتگو با توکل

تجمعات سراسری معلمین در شهرهای ایران به مناسبت پنجم ماه می و سالروز تولد کارل مارکس , مستندی از زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی مارکس – قسمت اول

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۸ ماه مه ۲۰۲۳


دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – تداوم مبارزات کارگران پروژه ای افسانه پویش – اول ماه مه در کشورهای جهان چه گذشت محسن رجب زاده – غارت صندوق های بازنشستگی توسط جمهوری اسلامی خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی برای دادخواهی