تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۱۹می ۲۰۲۳

هدف رژیم از افزایش اعدام بویژه از اعدام زندانیان سیاسی چیه؟؟ قانون عفاف و حجاب ؛ تورم 70 در صدی در ایران , و جنگ داخلی در سودان , در گفتگوی هفته با حسین منصوری شبکه های اجتماعی / سارا سرابی مختصری از زندگی فریدرش انگلس , پایه گذار سوسیالیزم علمی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۴۰۲ برابر با ۱۷ می۲۰۲۳

اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) موج اعدامها در ایران و کشتار مردم بلوچ در گفتگو با احمد موسوی نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۲۰ دلنوشته ای از کنش یار / اجرا سارا سرابی زن در مبارزه قسمت یازدهم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ماه مه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: محسن رجب زاده – نگاهی به تجمع سراسری معلمان رضا پورکریمی – فروش اعضای بدن حتا قلب، فاجعه ای که جمهوری سرمایه داری اسلامی رقم زده است گفتگو: گفتگو با توکل پیرامون شرایط کنونی جامعه و انتشار منشورهای گوناگون