تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ اوت ۲۰۱۵

دادگاه سعید مرتضوی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی
حسین منصوری
خلاصه نشریه کار شماره ۶۹۹
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ اوت ۲۰۱۵

پیامد تحولات داخلی و بین المللی توافق وین
روبن مارکاریان
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائیT/ چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ اوت ۲۰۱۵


اوضاع اقتصادی و سیاسی پس از توافق وین
احمد موسوی

وضعیت کنونی سینما در ایران
بصیر نصیبی

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ اوت ۲۰۱۵


معضل اشتغال زنان در ایران
اعظم نوری
کودکانی که آواره خیابان ها می شوند
منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ٢١ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ١٢ اوت ۲۰۱۵

مجازات وحشیانه قصاص و فساد دولتی
منوچهر مانی
خلاصه‌ ای از نشریه کار شماره٦٩٨
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ اوت۲۰۱۵

یک جمعبندی از مبارزات معلمان
اصلان جواد زاده
پیامدهای توافق هسته یی در منطقه خاور میانه
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۵ اوت ۲۰۱۵


مبارزات و مطالبات کارگران ایران در هفته های اخیر
حسین منصوری

وحشیگری صهیونیسم علیه مردم ستمدیده فلسطین
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ برابر با سوم اوت ۲۰۱۵


بحران ترکیه و پیامد های آن
سیاوش دانشور

احتکار مسکن و بی خانمانی توده ها
احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵

با یاد احمد شاملو شاعر بزرگ توده ها
بهرام رحمانی
بررسی نشریه کار شماره ۶۹۷
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)