تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱برابر با ۲۵مارس۲۰۲۲

روند دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در گفتگو با دوتن از شاهدین این دادگاه ,منوچهر مانی و حسین منصوری

سال برای چه کسانی نو می شود

گزارشی کوتاه از شرکت ملی حفاری همراه با موسیقی بهاری

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۲۲

مروری بر ایران در سالی که گذشت در گفتگو با توکل شعری از فریدون مشیری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه یکم فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۲


گفتگوی نوروزی با محسن رجب زاده مرسده قائدی – نگاهی به جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشت در هفته ای که گذشت نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۲ همراه با موسیقی بهاری

تلویزیون دموکراسی شورایی یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۲

به یاد آن گل های سرخ – برنامه ای در گرامی داشت ۲۵ اسفند روز جانفشاندگان فدایی باز پخش گفتگو با رفیق توکل به مناسبت نوروز سال ۱۴۰۰ با من از مرگ سخن نگو – برنامه ای درگرامی داشت ۲۵ اسفند روز جانفشاندگان فدایی کمون پاریس همراه با گفتاری از حسین منصوری – بازپخش همراه با ترانه هایی به مناسبت فرارسیدن نوروز

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۸مارس۲۰۲۲

در استانه بهار و با یاد جانفشاندگان را ه ازادی و سوسیالیزم در گفتگو با مرسده قائدی ویدا رستم علیپورو احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۵اسفند ۱۴۰۰


گفتاری در گرامیداشت 25 اسفند روز جانفشانان فدایی

سخن هفته /اردوان زیبرم

گفتگو با رضا پور کریمی در باره وضعیت زنا ن سرپرست خانواده شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون حمله وحشیانه مزدوران رژیم به معلمان در رودسر

با من از مرگ سخن نگو – برنامه ای درگرامی داشت ۲۵ اسفند روز جانفشاندگان فدایی

دوشنبه تا دوشنبه: نگاهی به پاسداشت روز جهانی زن در ایران و جهان – افسانه پویش

پیرامون تعیین حداقل دستمزد – رضا پورکریمی

گزارشی از برگزاری جلسات دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در هفته ای که گذشت – مرسده قائدی پناهندگان و برخورد راسیستی کشورهای ارپایی به آن – منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱۱مارس۲۰۲۲

دستمزدهای کارگری و دستمزد توافقی در گفتگو با اصلان جوادزاده

گفتاری به مناسبت ۲۵ اسفند روز جانفشانان فدایی

زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۸اسفند ۱۴۰۰


جنگ و حمله نظامی روسیه به اوکرایین , قربانیان اصلی این جنگ چه کسانی هستند تاثیرات این جنگ بر مردم , چشم انداز ها در گفتگو با ایوب مدائن

بیانیه سازمان فداییان- اقلیت به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۶۱

دلنوشته ای از ایران به مناسبت روز جهانی زن

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۷ مارس ۲۰۲۲

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن – خجسته باد ۸ مارس روز جهانی زن

دوشنبه تا دوشنبه: مبارزات زنان در یک سال اخیر –

افسانه پویش زنان زندانی – منوچهر مانی وضعیت زنان و دختران در بلوچستان – سعید آزاد اوکراین و رسانه هایی که آتش افروز جنگ هستند – محسن رجب زاده اعتراضات معلمان خرید خدماتی – رضا پورکریمی همراه با کلیپ هایی از فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) داخل کشور به مناسبت ۸ مارس و ۲۵ اسفند روز جانفشاندگان فدایی