تاریخ شروع پخش تلویزیون دمکراسی شورایی روی ماهوارهٔ یاه ست از اول ژوئن ۲۰۱۷

به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷

گفتار روز: سخنرانی ترامپ و تقابل دولت های ایران و امریکا احمد موسوی

میزگرد در رابطه با رفراندوم استقلال کردستان عراق با حضور صالح سرداری (حزب کمونیست کارگری-حکمتیست) حسن حسام (راه کارگر) توکل (سازمان فدائیان-اقلیت)

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷

۱- گزارشی از تجمع معلمان لادن توکلی

۲- گزارشی در باره ی رضا شهابی و درگذشت کارگر مبارز محمد جراحی اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ۷۵۰

جنایت مجدد نیروی انتظامی در ایرانشهر اعظم نوری

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۷

گفتار روز:

۱- رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب بهروز خباز

۲- اعتراضات کارگری در فرانسه و رفراندوم در کاتالونیا بهروز فراهانی

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان حسین منصوری

 

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

۱- گزارشی از وضعیت رضا شهابی و اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب اردوان زیبرم

۲- رفراندوم در اقلیم کردستان عراق  توکل

نگاهی به نشریه کار ۷۴۹

قسمت دوم گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی گفتاری از اردوان زیبرم

بازگشایی مدارس و سیاست خصوصی‌سازی گفتگو با حمید نظارت

گزارش سیاسی کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت اول گفتگو با اصلان جوادزاده

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی

گفتاری از اردوان زیبرم قتل دو کولبر

و اعتراضات مردمی در کردستان گفتگو با بهرام رحمانی

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۸

فرار از پذیرش جنایات دهه‌ی ۶۰ و تخریب گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در اهواز گفتگو با احمد موسوی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارگری: وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی اعتراضات کارگران آذرآب و هپکو در اراک وضعیت کارگران کارخانه مس

«چهارگنبد» گفتاری از اردوان زیبرم

رفراندوم استقلال در کردستان عراق گفتگو با حسین منصوری