برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول فوریه ۲۰۱۹ برابر با ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ بر روی شبکه تلویزیونی  „KomalaTV/ShoraTV”   پخش می‌شود.

به خواندن ادامه دهید

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28 خرداد 1400 برابر با 18 ژوئن 2021


نگاه هفته / حسین منصوری

مصاحبه با احمد موسوی در باره وضعیت بیماری کروتا و واکسن عمومی در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت پنجم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 26خرداد 1400 برابر با 16جون2021


مضحکه انتخاباتی رژیم را فعالانه تحریم کینم /

اطلاعیه ای از طرف اعضا و هوادران سازمان فداییان- اقلیت- داخل کشور

نمایش انتخاباتی 1400 در مصاحبه با ایوب مدائن

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 924

واکسیناسیون و وضعیت بیماری کرونا در ایران در گفتگو با احمد موسوی

گفتاری در باره مناظره انتخاباتی / اردوان زیبرم

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری (تلاش مجلس برای محدودترکردن و کنترل بیشتر فضای مجاز شکست خواهد خورد)

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (نمایش انتخاباتی و مردم – اعتراضات کارگری – اعتراض به نبود آب آشامیدنی – اعتراضات معلمان – ساسان نیک نفس – ضرب و شتم خانواده نوید افکاری و….)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش، سارا سرابی و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 21 خرداد 1400 برابر با 11جون 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتاری در باره کرونا و نقش جمهوری اسلامی در کشتار مردم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت چهارم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 19خرداد 1400 برابر با 9 جون2021

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 923

پیرامون نمایش انتخاباتی میزگردی با حضور : مرسده قائدی ,مهرنوش شفیعی , افسانه پویش

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۷ ژوئن ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

(اعتراضات کارگری – نمایش انتخاباتی رژیم – سوختبران بلوچ و….)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش، منوچهر مانی، سارا سرابی و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 14 خرداد 1400 برابر با 4 جون 2021


اطلاعیه سازمان فدائیان – اقلیت در محکوم کردن تیراندازی برای ایجاد رعب و متفرق ساختن کارگران اعتصابی در هفت تپه

سخن هفته / اردوان زیبرم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت سوم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 12 خرداد 1400 برابر با 2 جون2021


نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 922

پیرامون نمایش انتخاباتی خرداد , میزگردی با حضور : بهروز فراهانی , ناصرپیشرو ,احمد موسوی

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ مه ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش و رضا پورکریمی

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 7 خرداد 1400 برابر با 28می 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات

نگاه هفته – حسین منصوری (چشم انداز افزایش اعتراضات توده ای و علل آن)

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت دوم در گفتگو با توکل