ارزیابی از موقعیت کنونی جنبش انقلابی در ایران و چشم انداز آن در گفتگو با رفیق توکل

گزارشی از فعالان کارگری جنوب گزارشی از کارگران حفاری

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۵ گفتاری برای آزادی زندانیان سیاسی و تمامی بازداشت شدگان اخیر تلاش کینم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۷ توامبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – ارتجاع اسلامی بار دیگر بلوچستان را به خون کشید دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – حدیث نجفی: روزی که همه چیز عوض شود! محسن رجب زاده – با سراسری کردنشعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به حمایت از زندانیان و خانواده های شان برخیزیم خاوران: مرسده قائدی – از دادخواهان خردسال تا پدران و مادران دادخواه

ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴

ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۱ ابان ۱۴۰۱برابر با ۲ نوامبر۲۰۲۲


ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴ مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی الترناتیو شورایی Alternative Shorai

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲


تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – یورش وحشیانه به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی را قویا محکوم میکنیم دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – مقایسه شعارهای قیام ۹۸ و قیام کنونی در جنبش دانشجویی سخن روز: اردوان زیبرم – در اطراف شعارها خاوران: مرسده قائدی – پرچم دادخواهی ما بزرگ تر شده است

تلویزیون دمکراسی شورایی شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ برابربا۲۹ اکتبر۲۰۲۲

فاز جدیدی از مبازات مردم در هفته ای که گذشت در گفتگو با حسین منصوری دو گزارش از خیزش واعتراضات مردم در تهران و تبریز در روز چهارم ابان صدای انقلاب همه جا شنیده می شود / سارا سرابی نگاهی به نشریه کار شماره ۹۳۳ شبکه های اجتماعی / سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۴ آبانماه ۱۴۰۱برابر با ۲۶ اکتبر۲۰۲۲

هدف رژیم از اتش سوزی در زتدانها چه بود در گفتگو با احمد موسوی اوین سروده جدیدی از ایرج جنتی عطایی گفتگوی مرسده قائدی با رامیتن فاتحی فرزند یکی از کشته شدگان در زندان سنندج غزل زمانه سروده رفیق سعید سلطانپور اجرا گروه اکزیت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان جان زندانیان سیاسی در زندان اوین در خطر است مطلبی از کنش یار با عنوان: فوران خشم های فروخورده دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مبارزات و مقاومت دانش آموزان در برابر دژخیمان جمهوری اسلامی افسانه پویش – سیاست دولت آلمان در ایران و نقش مزدورانی چون عدنان طباطبایی منوچهر مانی – از مقاومت و مبارزه در کردستان تا به آتش کشیدن زندان اوین توسط حکومت خاوران برنامه ای از مرسده قائدی قسمت یازدهم با آتش زدن اوین تاریخ مقاومت آن را نمی توانید آتش بزنید مطلبی از کنش یار با عنوان: خیزش زنان

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه۲۹ مهر۱۴۰۱ برابربا۲۱ اکتبر۲۰۲۲

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۷مهر ۱۴۰۱برابر با ۱۹اکتبر۲۰۲۲