برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 11 تیر 1400 برابر با 2 جولای 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتاری در باره کرونا و نقش جمهوری اسلامی در کشتار مردم در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت ششم در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 9 تیر 1400 برابر با 30جون2021


پیرامون اعتصابات سراسری کارگران نفت در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 926

علل و پیدایش ویروس کرونا و سیستم بهداشت جهانی در مهار این بیماری در گفتگو با دکتر منوچهر بیانی

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

کلیپی به یاد رفیق فدایی حمید اشرف و همرزمان اش

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش – منوچهر مانی – مهرداد متین و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 4تیر 1400 برابر با 25ژوئن 2021


اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران نفت

سخن هفته / اردوان زیبرم

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت پنجم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 2 تیر 1400 برابر با 23 ژوئن 2021


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت در باره اعتصاب کارگران صنعت نفت

بعد از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی در مصاحبه با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 925

بحران بی ابی و خشکسالی در ایران در گفتگو با حسن بهزاد

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (سی خرداد سال ۶۰)

مستند آفتابکاران – زندگی مبارزاتی و هنری رفیق فدایی سعید سلطانپور

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28 خرداد 1400 برابر با 18 ژوئن 2021


نگاه هفته / حسین منصوری

مصاحبه با احمد موسوی در باره وضعیت بیماری کروتا و واکسن عمومی در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت پنجم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 26خرداد 1400 برابر با 16جون2021


مضحکه انتخاباتی رژیم را فعالانه تحریم کینم /

اطلاعیه ای از طرف اعضا و هوادران سازمان فداییان- اقلیت- داخل کشور

نمایش انتخاباتی 1400 در مصاحبه با ایوب مدائن

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 924

واکسیناسیون و وضعیت بیماری کرونا در ایران در گفتگو با احمد موسوی

گفتاری در باره مناظره انتخاباتی / اردوان زیبرم

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری (تلاش مجلس برای محدودترکردن و کنترل بیشتر فضای مجاز شکست خواهد خورد)

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (نمایش انتخاباتی و مردم – اعتراضات کارگری – اعتراض به نبود آب آشامیدنی – اعتراضات معلمان – ساسان نیک نفس – ضرب و شتم خانواده نوید افکاری و….)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش، سارا سرابی و رضا پورکریمی