تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۱۷

رشد بنیادگرایی اسلامی گفتگو با توکل از سازمان فدائیان (اقلیت)

کلیپ در یادبود رفیق صمد بهرنگی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه اول شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۱۷

۱- گزارشی از اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان بهروز خباز ۲- تشدید بحران در ونزوئلا بهروز فراهانی نگاهی به نشریه کار ۷۴۷ گفتگو با مرجان افتخاری در باره ی قتل عام زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۱۷

 

۱- در باره ی اعدام علیرضا تاجیکی                            لادن توکلی
۲- افزایش فشار بر فعالین کارگری                             اصلان جواد زاده
گفتگو با منوچهر مانی در باره ی قتل عام زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۹ اوت ۲۰۱۷

کابینه ی دوم روحانی و چشم انداز آن
حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۶
وضعیت کودکان کار در ایران
احمد موسوی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲ اوت ۲۰۱۷

گفتار روز:
۱- افاضات حمید بقایی پس از آزادی                          حسین منصوری
۲- طرح تحریم های جدید علیه ایران در کنگره امریکا      توکل
گفتگو با عباس سماکار در باره یفیلم «ماجرای نیمروز» و تحریف تاریخ

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

 

کودک آزاری                                   لادن توکلی
گفتگو با احمد موسوی در باره ینظری دوباره به جنگ ایران و عراق
نگاهی به نشریه کار ۷۴۵
گفتگو با اصلان جواد زاده در باره یاعتلای مبارزات کارگری

6:22 / 58:04 تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BNt7SUqBdgs&t=49s

گفتار روز:کودک آزاری                       لادن توکلی
نظری دوباره به جنگ ایران و عراق       احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار ۷۴۵
اعتلای مبارزات کارگری                    اصلان جواد زاده