تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 6 مارس 2020 برابر با 16 اسفند 1398


رئوس برنامه های روز جمعه 16 اسفند 1398
گفتار روز به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن /اردوان زیبرم
سیاست پنهانکاری رژِیم جمهوری اسلامی در برابر شیوع بیماری کرونا در گفتگو با احمد موسوی
انسان چگونه خدا را افرید قسمت پنجم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 14 اسفند 1398 برابر با 4 مارس 2020


رئوس برنامه ها ی چهارشنبه 14 اسفند 1398
سیاست پنهانکاری رژِیم جمهوری اسلامی در برابر شیوع بیماری کرونا در گفتگو با احمد موسوی
وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی / حمید نظارت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲ مارس۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت دوم
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوریه۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت اول
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 21 فوریه 2020 برابر با دوم اسفند 1398


گفتار روز/اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 858
نگاهی کوتاه به چشنواره فجر و سینمای جمهوری اسلامی در گفتگو با بصیر نصیبی
زن در مبارزه

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه 19 فوریه 2020 برابر با سی ام بهمن 1398


رئوس برنامه های روز چهارشنیه 19 فوریه 2020
گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون تعیین دستمزدهای کارگری
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 858
سخنرانی سالار حسامی از سازمان اتحاد فداییان کمونیست در مراسم چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل در هانوور – المان
پیام سازمان راه کارگر و حزب کمونیست ایران به مراسم گرامیداشت حماسه سیاهک

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ فوریه۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با اصلان جوادزاده در ارتباط با شوراهای ترکمن صحرا در سی و نهمین سالگرد ترور رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۹