تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا)

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه به مناسبت ۲۵ بهمن روز جانفشانده گان فدایی (گفتگو با رفیق توکل و…)

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا)

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه به مناسبت ۲۵ بهمن روز جانفشانده گان فدایی

(گفتگو با رفیق توکل و…)

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 22 اسفند 1399 برابر با 12مارس 2021

سخن هفته / اردوان زیبرم

گسترش بیماری کرونا در استانهای ایران در گفتگو با احمد موسوی

ازدواج کودکان /سارا سرابی

گفتار زن در مبارزه قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 20اسفند 1399 برابر با 10 مارس 2021


اعتراضات بازنشستگان در ایران در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 911

گفتاری در باره وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۸ مارس ۲۰۲۱

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در محکومیت حمله به تجمع بازنشستگان در تهران

نگاه هفته – حسین منصوری

(هشت مارس روز جهانی زن

– بازنشستگان – اعدام ۴ زندانی سیاسی در اهواز – کرونا – گرانی)

کلیپ هشت مارس روز جهانی زن

گفتاری در گرامی‌داشت روز جهانی زن – سارا سرابی

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 5 مارس 2021


سخن هفته /اردوان زیبرم

گفتاری به مناسبت هشت مارچ روز جهانی زن /سارا سرابی

نگاه هفته /حسین منصوری

زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 13 اسفند 1399 برابر با 3 مارس 2021


میزگردی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن با حضور مرسده قائدی و شهره قنبری

گفتاری به مناسبت هشت مارس

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 910

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (اعتراضات بلوچستان پس از کشتار سوختبران – کرونا – اعتراضات کارگری نفت – کابینه روحانی و معلمان حق التدریس) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (اعتراضات بلوچستان – تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی – تجمع اعتراضی کارگران هپکو و…) زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 8 اسفند 1399 برابر با 26فوریه 2021


سخن روز /اردوان زیبرم

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت پیرامون کشتار فجیع مردم دربلوچستان

نگاه هفته /حسین منصوری

نگاهی به شنریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 909

گفتار زن در مبارزه قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 6اسفند 1399 برابر با 24 فوریه 2021

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت -کشتار فجیع مردمی که خواست شان نان و کار اس

ت حداقل دستمزدهای کارگری در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 909

پیرامون سخنان (ابراهیم رئیسی )رئیس قوه قضاییه در باره شرایط زندان و زندانیان در گفتگو با احمد موسوی