برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با اعتصاب کارگران هفت تپه
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت یازدهم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه27 سپتامبر 2019 برابر با 5 مهرماه 1398


سخن روز اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 839
قسمت دهم از سلسله گفتار با توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت
گفتار هفته حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه 25 سپتامبر2019 برابر با سوم مهرماه 1398


تشدید تضادهای جمهوری اسلامی و امریکا در منطقه در گفتگو با رفقا بهروز فراهانی از فعالین سیاسی چپ و کمونیست و تحلیل گر سیاسی , توکل از سازمان فداییان-اقلیت
سخنرانی رفیق احمد موسوی با عنوان» دادخواهی از منظر سهم ما و سهم انان از زندگی » در برنامه یادمان جانفشانان راه ازادی و سوسیالیزم در ونکوور کانادا 21 سپتامبر

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 20 سپتامبر 2019 برابر با 29 شهریور 1398

سخن روز اردوان زیبرم
گفتاری در باره کودکان بازمانده از تحصیل سارا سرابی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 838
قسمت نهم از سلسله گفتار با توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت
گزارشی از برگزاری اومانیته در فرانسه

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنیه 18 سپتامبر 2019 برابر با 27 شهریور 1398


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت (حمله وحشیانه مزدوران جمهوری اسلامی به کارگران هپکو را محکوم می کنیم )
گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون مبارزات کارگری

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 838
نگاه هفته حسین منصوری

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹
نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت نهم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۹


نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت هشتم – در گفتگو با توکل
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت سوم