تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 4تیر 1400 برابر با 25ژوئن 2021


اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران نفت

سخن هفته / اردوان زیبرم

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت پنجم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 2 تیر 1400 برابر با 23 ژوئن 2021


اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت در باره اعتصاب کارگران صنعت نفت

بعد از نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی در مصاحبه با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 925

بحران بی ابی و خشکسالی در ایران در گفتگو با حسن بهزاد

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (سی خرداد سال ۶۰)

مستند آفتابکاران – زندگی مبارزاتی و هنری رفیق فدایی سعید سلطانپور

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 28 خرداد 1400 برابر با 18 ژوئن 2021


نگاه هفته / حسین منصوری

مصاحبه با احمد موسوی در باره وضعیت بیماری کروتا و واکسن عمومی در ایران

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت پنجم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 26خرداد 1400 برابر با 16جون2021


مضحکه انتخاباتی رژیم را فعالانه تحریم کینم /

اطلاعیه ای از طرف اعضا و هوادران سازمان فداییان- اقلیت- داخل کشور

نمایش انتخاباتی 1400 در مصاحبه با ایوب مدائن

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 924

واکسیناسیون و وضعیت بیماری کرونا در ایران در گفتگو با احمد موسوی

گفتاری در باره مناظره انتخاباتی / اردوان زیبرم

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری (تلاش مجلس برای محدودترکردن و کنترل بیشتر فضای مجاز شکست خواهد خورد)

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (نمایش انتخاباتی و مردم – اعتراضات کارگری – اعتراض به نبود آب آشامیدنی – اعتراضات معلمان – ساسان نیک نفس – ضرب و شتم خانواده نوید افکاری و….)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش، سارا سرابی و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 21 خرداد 1400 برابر با 11جون 2021


سخن هفته / اردوان زیبرم

گفتاری در باره کرونا و نقش جمهوری اسلامی در کشتار مردم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات

برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت چهارم در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 19خرداد 1400 برابر با 9 جون2021

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 923

پیرامون نمایش انتخاباتی میزگردی با حضور : مرسده قائدی ,مهرنوش شفیعی , افسانه پویش

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۷ ژوئن ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد

(اعتراضات کارگری – نمایش انتخاباتی رژیم – سوختبران بلوچ و….)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری – همکاران این هفته افسانه پویش، منوچهر مانی، سارا سرابی و رضا پورکریمی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 14 خرداد 1400 برابر با 4 جون 2021


اطلاعیه سازمان فدائیان – اقلیت در محکوم کردن تیراندازی برای ایجاد رعب و متفرق ساختن کارگران اعتصابی در هفت تپه

سخن هفته / اردوان زیبرم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تحریم فعال انتخابات برنامه عمل سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی /قسمت سوم در گفتگو با توکل