تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵


موج جدید پناهندگی به اروپا و دلائل آن
منوچهر مانی
سیاست جدید روسیه در مواجهه با بحران سوریه
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ 23 سپتامبر 2015 برابر با اول مهر 1394

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

به پاس بزرگداشت رفیق شاهرخ زمانی
محمد اشرفی

کودکانی که از تحصیل باز می مانند
فریدون اختیاری

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵


بحران بیکاری، علل و تبعات آن
حسین منصوری
برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران
گفتگو با ناصر زرافشان

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۱۵

کنش ها و واکنش های روند اجرایی توافق وین
احمد موسوی
خلاصه نشریه کار شماره ۷۰۰
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۵

انتخابات پیش رو و تشدید کشمکش جناح های هیأت حاکمه
بهروز فراهانی

بحران امپریالیسم و موج مهاجرت و پناهندگی
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۲ سپتامبر ۲۰۱۵


جمهوری اسلامی و کشتار وحشیانه دهه شصت (بخش دوم)
احمد موسوی
حسین منصوری
مرسده قائدی
منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۳۱ اوت ۲۰۱۵

(جمهوری اسلامی و کشتار وحشیانه دهه شصت (بخش اول
احمد موسوی
حسین منصوری
مرسده قائدی
منوچهر مانی