برنامه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ١٣٩٢ برابر با ٢۴ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ٢ اردیبهشت ‌١٣٩٢ برابر با ٢٢ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ٢٨ فروردین ١٣٩٢ برابر با ١٧ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ٢۶ فروردین ١٣٩٢ برابر با ۱۵ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

ساعات پخش برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی

دوشنبه‌ها ساعت ده‌ونیم شب به وقت ایران، ساعت هشت شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت یازده صبح به وقت لس‌آنجلس.

چهارشنبه‌ها ساعت نه و نیم شب به وقت ایران، ساعت ١٩ به وقت اروپای مرکزی و ساعت ده صبح به وقت لس‌آنجلس.

این برنامه‌ها به مدت یک‌ساعت از ماهواره هات‌برد و تله‌استار  پخش می‌شود.

تکرار برنامه‌ها در روزهای ۴ شنبه و ۵ شنبه هر هفته ساعت دوازده‌ونیم ظهر به وقت ایران، ساعت ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت یک نیمه شب به وقت لس‌آنجلس خواهد بود.

اگر به تلویزیون ماهواره‌ای دسترسی ندارید، می‌توانید از طریق آدرس اینترنتی سایت اندیشه به‌طور زنده و هم‌زمان برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی را مشاهده کنید:

تلويزيون دمکراسی شورائی را روی تلفن موبايل خود ببينيد: توضيحات

برنامه چهارشنبه ٢١ فروردین ١٣٩٢ برابر با ١٠ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ١٩ فروردین ‌١٣٩٢برابر با ٨ آوریل٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه چهارشنبه ١۴ فروردین ١٣٩٢ برابر با ٣ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید

برنامه دوشنبه ١٢ فروردین ‌١٣٩٢ برابر با ١ آوریل ٢٠١٣

برای ديدن ويدئو لطفاً به ادامۀ مطلب مراجعه کنيد به خواندن ادامه دهید