برنامه های دوازدهم جولای برابر با بیست و یکم تیرماه 1398

تلویزیون دمکراسی شورائی/ برنامه روز چهارشنیه 19 تیرماه برابر با 10 جولای 2019


نگاهی به نشریه کار شماره 829؛
تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و امریکا در گفتگو با احمد موسوی ,
قسمت سوم از سلسله گفتگو در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت ذر گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ تیرماه برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت سوم
مستند انقلاب اکتبر – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چمعه چهاردهم تیرماه برابر با پنجم جولای 2019

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چهارشنیه سوم جولای برابر با دوازدهم تیرماه 1398

گفتار روز -لادن توکلی ,
نشریه کار شماره 828 گفتگو با مرسده قائدی در باره گرازش سازمان عفو بین الملل –
برنامه عمل سازمان فداییان-اقلیت در گفتگو با توکل قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۰ تیرماه برابر با اول ژوئیه ۲۰۱۹

 نگاه هفته – حسین منصوریی
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت دوم
هسته های سرخ، وظایف، چگونگی شکل گیری و… در گفتگو با اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه هفتم تیرماه 1398 برابر با 28 ژوئن 2019

سخن روز اردوان زیبرم/
ویدئو کلیپی در گرامیداشت هشت تیرماه روز جانفشاندن رفیق کبیر حمید اشرف و یارانش /
برنامه عمل سازمان فداییان-اقلیت قسمت اول در گفتگو با توکل /
ترانه سرودهایی از مصطفی گرگین پور