تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری

(بهارانه – زندانیان سیاسی – فقر، گرانی، بیکاری)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

(بازنشستگان – سوختبران – صدا و سیمای جمهوری اسلامی و فقر – حضور خانواده‌های جان فشاندگان قیام آبان ۹۸ بر مزار آن‌ها و…)

ویژه برنامه نوروزی همراه با گفتگو با رفقا افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 29 اسفند 1399 برابر با 19مارچ 2021

بهارانه نوروزی /سارا سرابی

شعر و پیام عباس سماکار

کلیب گفتاری به مناسبت 25 اسفند روز جانفشاندگان فدایی

صد و پنجاهمین سالگرد کمون پاریس /حسین منصوری

زن در مبارزه قسمت چهارم /حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 27اسفند 1399 برابر با 17 مارچ 2021


ایران در سالی که گذشت در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 912

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت – مبارزه برای حداقل دستمزد 12 میلیون و پانصد هزار تومانی تازه اغاز شده است

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا)

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه به مناسبت ۲۵ بهمن روز جانفشانده گان فدایی (گفتگو با رفیق توکل و…)

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا)

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه به مناسبت ۲۵ بهمن روز جانفشانده گان فدایی

(گفتگو با رفیق توکل و…)

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت چهارم (پایانی)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 22 اسفند 1399 برابر با 12مارس 2021

سخن هفته / اردوان زیبرم

گسترش بیماری کرونا در استانهای ایران در گفتگو با احمد موسوی

ازدواج کودکان /سارا سرابی

گفتار زن در مبارزه قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 20اسفند 1399 برابر با 10 مارس 2021


اعتراضات بازنشستگان در ایران در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 911

گفتاری در باره وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۸ مارس ۲۰۲۱

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در محکومیت حمله به تجمع بازنشستگان در تهران

نگاه هفته – حسین منصوری

(هشت مارس روز جهانی زن

– بازنشستگان – اعدام ۴ زندانی سیاسی در اهواز – کرونا – گرانی)

کلیپ هشت مارس روز جهانی زن

گفتاری در گرامی‌داشت روز جهانی زن – سارا سرابی

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 5 مارس 2021


سخن هفته /اردوان زیبرم

گفتاری به مناسبت هشت مارچ روز جهانی زن /سارا سرابی

نگاه هفته /حسین منصوری

زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 13 اسفند 1399 برابر با 3 مارس 2021


میزگردی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن با حضور مرسده قائدی و شهره قنبری

گفتاری به مناسبت هشت مارس

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 910