تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری

(بهارانه – زندانیان سیاسی – فقر، گرانی، بیکاری)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

(بازنشستگان – سوختبران – صدا و سیمای جمهوری اسلامی و فقر – حضور خانواده‌های جان فشاندگان قیام آبان ۹۸ بر مزار آن‌ها و…)

ویژه برنامه نوروزی همراه با گفتگو با رفقا افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 29 اسفند 1399 برابر با 19مارچ 2021

بهارانه نوروزی /سارا سرابی

شعر و پیام عباس سماکار

کلیب گفتاری به مناسبت 25 اسفند روز جانفشاندگان فدایی

صد و پنجاهمین سالگرد کمون پاریس /حسین منصوری

زن در مبارزه قسمت چهارم /حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 27اسفند 1399 برابر با 17 مارچ 2021


ایران در سالی که گذشت در گفتگو با توکل

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 912

اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت – مبارزه برای حداقل دستمزد 12 میلیون و پانصد هزار تومانی تازه اغاز شده است

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۱

نگاه هفته – حسین منصوری (کرونا)

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

ویژه برنامه به مناسبت ۲۵ بهمن روز جانفشانده گان فدایی (گفتگو با رفیق توکل و…)

زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس قسمت چهارم (پایانی)